Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tresty a jejich ukládání

Tresty a jejich ukládání

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V krátké práci je vymezen pojem, funkce a účel trestu. Dále jsou v ní uvedeny a vysvětleny základní zásady při ukládání trestů a na konci jsou vyjmenovány druhy trestů dle trestního zákoníku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem, funkce a účel trestu
2.1
Zásady při ukládání trestů
3.
Druhy trestů
3.1
Dělení trestů
4.
Závěr
5.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"1 Úvod
Stejně tak jako jedinec vytvářející si systém obranných mechanismů svého sebepojetí si každá společnost vytváří k vlastní ochraně před nežádoucím a delikventním chováním členů dané společnosti systémy obranných mechanismů. Systémy těchto obranných mechanismů společnosti se vyvíjely již od pradávna, neboť nežádoucí delikventní chování je fenoménem evolučního vývoje každé společnosti od jejího zrodu. Budováním systémů obranných mechanismů si společnost chrání své společenské hodnoty, kulturu, symboly, společenské soužití a v neposlední řadě celkové fungování společnosti. Impulsem k tomuto budování obranných systémů před nežádoucím a delikventním chováním členů společnosti byla pro společnost neoddělitelná charakteristická osobnostní vlastnost každého jednotlivce „emoce“. Negativní emoce jako proces prožívání (hněv, zlost, stav rozrušení, zuřivost) pozůstalých či poškozených byly primárním impulsem pro vznik trestů za delikventní a nežádoucí chování členů společnosti.
Tresty ukládané společností měli v době svého vývoje mnoho podob od krutého trestání, mučení a zabíjení. Toto již dnes neplatí a ukládané tresty mají jiný charakter, než tomu bylo dříve. Tresty jako sankce v České republice jsou v současné době ukládány dle ustanovení Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který dále také stanoví zásady pro jejich ukládání, včetně dalších pravidel a zásad.
V této semestrální práci budu popisovat druhy trestů a zásady pro jejich ukládání.

2 Pojem, funkce a účel trestu
Trest jako fenomén měl ve vývojovém období společnosti mnoho podob a funkcí. Z pohledu společnosti prvotním účelem a funkcí trestu byla msta a odplata, která ovšem na tehdejší dobu mohla býti dočasně účinná, ale jak již v současné postmoderní době víme, zajisté zcela neefektivní. Časté tresty tehdejší doby, byly fyzické, které mnohdy vedly k vážnému porušení zdraví až ke smrti. Intenzita fyzických trestů nechávala často na trestaných ireversibilní stopy ve formě zdravotního postižení jako např. chybějící ruka, oko, prsty na rukou, velké a výrazné jizvy či dlouze a bolestivě hojící se rány.
„Ve středověku byl populární trest bičování, pranýř, znehybnění v kládě, důmyslná mučení, přikování do želez. Používali se barbarské mutilační tresty tzn. zmrzačující lidské tělo (vydloubáním očí, utínání určitých částí těla např. dlaně zlodějovi, cejchování – vypalování znamení na kůži), které měly být výstrahou a zastrašující odplatou. Základem však bylo usmrcování nejrozličnějšími způsoby: lámáním kolem, nabodnutím na kůl, zakopáním zaživa, roztrhnutím koňmi. Usmrcování se kvůli výstraze odehrávalo na očích davu, zabíjelo se bolestně a pomalu.“
Dnes již ovšem víme, že v každém právním státě je trest stanoven podrobně zákonem a to z mnoha důvodů. Primárním důvodem proč je zásadní stanovit trest zákonem je, že trest samotný představuje pro společnost přímý a podstatný zásah do života trestaného, posléze i sekundárně do života blízkých tj. rodiny trestaného. Sekundární zátěž či zásah do rodiny trestaného je o to citelnější, čím vyšší trest dle trestního zákoníku je trestanému uložen. Nejcitelnější a nejzásadnějším trestem jak primárně pro trestaného osobně, tak sekundárně pro jeho rodinu, je trest odnětí svobody."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21220
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse