Trh


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: ­Práce se zaměřuje na ekonomické téma trh. Probírá to, co je poptávka, nabídka, faktory ovlivňující poptávku a nabídku, zákony trhu, dokonalá a nedokonalá konkurence, monopol, oligopol, propojení monopolů a selhání trhu.

Obsah

1.
Trh
2.
Poptávka
3.
Nabídka
4.
Zákony trhu
5.
Dokonalá a nedokonalá konkurence
6.
Monopol
7.
Oligopol
8.
Monopolistická konkurence
9.
Selhání trhu

Úryvek

"POPTÁVKA – Je ochota kupujících koupit určité množství zboží za určitou cenu
Zákon klesající poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka
Faktory ovlivňující poptávku
 Cena substitutu = je zboží, které nahrazuje sledovaný druh zboží (pomeranč X mandarinka)
 Cena komplementu = je zboží, které souvisí s prodejem sledovaného zboží (auto na které se váže prodej benzínu, náhradních dílů, povinné ručení,….)
 Výše příjmu
 Zvyky a preference
Druhy poptávky
1. Individuální – je to poptávka jednoho zákazníka po různých druzích zboží
2. Dílčí – je to poptávka více zákazníků po jednom zboží
3. Celková (agregátní) – všechny koupě na trhu
NABÍDKA – je ochota prodávajících prodat určité množství zboží za určitou cenu
Zákon rostoucí nabídky = s rostoucí cenou roste nabídka
Faktory ovlivňující nabídku
 Cena prodaného zboží
 Ceny substitutů
 Ceny komplementů
 Výrobní náklady = pokud rostou výrobní náklady a zachováme stejnou cenu, budeme mít nižší zisk
 Změny výrobních podmínek = např. jiná budova
ZÁKONY TRHU
Kupující a prodávající na trhu mají protichůdné zájmy. Kupující se snaží koupit co nejvíce zboží, za co nejnižší ceny. Prodávající se snaží prodat co nejvíce zboží za co nejvyšší ceny. Poptávané a nabízené množství je závislé na ceně. Současně platí, že cena je závislá na nabídce a poptávce."

Poznámka

SŠ Lomnice nad Popelkou

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x553fe2050ab69.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Trh_30.4..doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse