Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh a jeho zákony - maturitní otázka

Trh a jeho zákony - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z ekonomie se věnuje trhu a jeho zákonům. Heslovitě seznamuje s faktory, které ovlivňují poptávku a nabídku. Dále stručně popisuje fungování tržního mechanizmu, tvorbu ceny, konkurenci a její druhy.

Obsah

1.
Trh a jeho zákony
1.1.
Poptávka
1.2.
Nabídka
1.3.
Fungování tržního mechanizmu
1.4.
Tvorba ceny
1.5.
Konkurence
1.5.1.
Druhy konkurence

Úryvek

"Trh a jeho zákony
- tržním systému jsou ekonomické subjekty ovlivněny zákony trhu a to poptávkou a nabídkou
- podoby trhu:
o dokonalá konkurence (žádný subjekt na trhu nemá výsadní postavení, všichni mají rovné podmínky pro stup na trh. Plně zde působí zákony trhu. V praxi téměř neexistuje)
o nedokonalá konkurence (některé subjekty na trhu mají výsadní postavení a mohou deformovat působení zákonů na trhu. Mohou ji tvořit:
- monopolistická konkurence - podstatou je větší množství firem, ale diferencovaný výrobek. Monopol vyplývá např. ze značky. Ekonomický zisk je stimulem inovace výroby.
- oligopol (výsadní postavení několika málo subjektů na trhu)
- úplný monopol (výsadní postavení určitého nabízejícího na trhu)
Poptávka
- zákon poptávky = s rostoucí cenou poptávka klesá
- poptávku představuje kupující
- poptávkou je určité zboží, které je ochoten kupující za určitou cenu koupit
- faktory ovlivňující poptávku:
o cena, množství, druh zboží, kvalita, jakost, značka, ekonomická situace státu, reklama, výše mezd, design
- Rozdělení poptávky:
o individuální poptávka
- poptávka jednoho kupujícího po určitém statku či službě"

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b67751e9204.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Trh_jeho_zakony_MO.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse