Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trh a tržní mechanismus

Trh a tržní mechanismus

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí základní definice a charakteristiky fungování trhu, tržní rovnováhy a poruch trhu. Další část se věnuje tržní poptávce, nabídce a jejich pružnosti. V závěru jsou popsány principy tvorby tržních cen a druhy konkurence.

Obsah

1.
Trh
1.1
Definice
1.2
Základní typy
1.3
Základní ekonomické otázky
1.4
Podmínky fungování trhu
2.
Tržní rovnováha
3.
Poruchy trhu
3.1
Efektivnost trhu
3.1.1
Externality
3.1.2
Veřejné statky
3.1.3
Monopoly
3.2
Spravedlnost trhu
3.3
Stabilita státu
4.
Tržní poptávka (D) a její pružnost
4.1
Definice
4.2
Zákon klesající poptávky
4.3
Substituční efekt
4.4
Důchodový efekt
4.5
Inferiorní zboží
4.6
Faktory ovlivňující poptávku
4.6.1
Elasticita poptávky
4.6.1.1
Faktory ovlivňující elasticitu poptávky
5
Tržní nabídka (S) a její pružnost
7.1
Definice
7.2
Faktory ovlivňující nabídku
7.3
Cenová elasticita nabídky
7.4
Protistátní zásahy
6
Tržní cena
7
Konkurence
9.1
Konkurence napříč trhem
9.2
Konkurence na straně nabídky
9.3
Konkurence na straně poptávky
9.4
Cenová konkurence
9.5
Necenová konkurence
9.6
Nedokonalá konkurence
9.7
Monopoly
9.7.1
Administrativní monopoly
9.7.2
Tajné monopoly
9.7.3
Přirozený monopol
9.7.4
Oligopol
9.7.5
Bariéry vstupu do odvětví

Úryvek

“Poruchy trhu
Následující nedostatky trhu ukazují, že určitá kontrola a zásahy ze strany státu jsou nutné (žádoucí), např. v podobě antimonopolních zákonů. Typickým příkladem poruchy trhu je nedokonalá konkurence.
Jako odpověď na defekty tržního mechanismu nedemokratické spolky rozhodly zapojit do smíšené ekonomiky vedle neviditelné ruky trhu také viditelnou ruku státu. Stanovily se tři oblasti, kdy je potřeba, aby stát zasahoval :
1) Efektivnost trhu - vláda stanoví pravidla, vybírá daně a poplatky, ze kterých platí za korektivní činnosti a kupuje veřejné statky. Touto činností napomáhá hladkému chodu soukromého podnikání. Trh funguje efektivně, pokud se nevyrábí zboží na sklad, ale aby byla poptávka uspokojena. Do efektivnosti trhu patří:
a) externality - Externality vznikají mimo trh, ale mají na trh kladný ( očkování proti chřipce od firmy, vysazování větrolamů) nebo záporný ( projevy poškození životního prostředí ) dopad. Externality se vyskytují tehdy, když firmy nebo lidé přenášejí na jiné subjekty náklady nebo přínosy aniž tyto jiné subjekty dostanou za náklady řádně zaplaceno nebo za přínosy řádně zaplatí. Tyto transakce se uskutečňují nedobrovolně mimo trhy a státní regulace se snaží externality s různou mírou úspěšnosti držet pod kontrolou.
b) veřejné statky - Veřejné statky jsou ekonomické aktivity, které nesou užitek celé společnosti, alek jejich soukromému poskytování nedojde, protože jejich přínosy jsou natolik rozptýlené mezi obyvatelstvem, že žádná jednotlivá firma nemá ekonomický stimul k jejich výrobě. Jedná se o statky, které slouží veřejnosti (př. veřejné osvětlení).
c) monopoly – pokud je trh zmonopolizován, pak musí vláda zasáhnout prostřednictvím antimonopolního úřadu.
2) Spravedlnost trhu – trh se nezajímá o lidi, kteří nemají na nákup zboží, což je nespravedlivé vůči lidem, kteří za to nemohou. V oblasti spravedlnosti je stát v pozici, kdy bohatým bere a chudým dává. V naší republice vláda využívá dané a státní výdaje k přerozdělování důchodů: bohatí mají progresivní daň z příjmu FO, chudí přijímají transferové platby (všechny druhy sociálních dávek. Transferové platby jsou platby, za které nemusí lidé poskytovat žádné služby).
3) Stabilita státu – Stabilizační politikou se myslí politika důchodová, monetární a fiskální. Stabilizační politika se pokouší odříznout vrcholy a nejnižší body hospodářského cyklu, omezit nezaměstnanost a inflaci, podpořit ekonomický růst a k tomu využít fiskální (daně a státní výdaje) a monetární politiku ( pověřená ČNB, regulace bank a bankovních systémů za účelem regulace nabídky peněz).

Trh má své základní prvky, mezi které patří nabídka, poptávka, tržní cena a konkurence.
1) Tržní poptávka (D) a její pružnost

Definice: Poptávka je lineární funkce, která vyjadřuje vztah nepřímé (klesající) úměrnosti mezi cenou a množstvím. Cena a množství nemohou být brány odděleně, protože každé konkrétní ceně přísluší konkrétní množství.
Poptávané množství je jeden bod na grafu. Poptávka vyjadřuje jak se mění poptávané množství v závislosti na ceně. Poptávka vždy představuje řadu cen, které odpovídá řada množství zboží, služeb, jež by si chtěli lidé za příslušné ceny koupit.
Zákon klesající poptávka : Pokud cena určitého zboží stoupne (za jinak stejných podmínek) mají kupující tendenci kupovat menší množství tohoto zboží. Působí to i obráceně.
Substituční efekt: Když cena statku roste, je přirozená snaha substituovat za ně jiné. Většina statků má substituty = jiné statky, které se budou používat místo nich, jestliže náklady na užití původních statků stoupají. Důchodový efekt : Při růstu cen jsou lidé vždy o něco chudší než dříve.
Inferiorní zboží: zboží, po kterém klesá poptávka s růstem spotřebitelských důchodů; levné, podřadné zboží, které lidé kupují z nutnosti.
Faktory ovlivňující poptávku:
- Vlastní cena
- Průměrné příjmy spotřebitelů = důchody
- Velikost dané populace (jak velký je trh, jaký počet lidí svou nabídkou míní oslovit)
- Cena a dostupnost příbuzného zboží: substituty a komplementy (zboží, které doplňuje, jedno bez druhého nemůže být)
- Spotřebitelské zvyklosti a preference
- Specifické faktory (počasí, nemůžeme je předem odhadnout)
Faktory, kromě prvního, způsobují při svých změnách posun celé poptávkové křivky: doprava nahoru – růst, doleva dolu – pokles."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11613
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse