Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh a tržní mechanizmus

Trh a tržní mechanizmus


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Trh a tržní mechanizmus je otázkou do ekonomie. Obsahuje teorii k trhu, střet poptávky s nabídkou, vysvětlení pojmů. Navíc je vysvětleno jak tvořit grafy a tržní selhání.

Obsah

1.
Ekonomické subjekty
2.
Dělba práce
3.
Ekonomické problémy
4.
Ekonomické systémy
5.
Trh
6.
Poptávka
7.
Nabídka
8.
Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny
9.
Změny rovnováhy
10.
Struktura trhů
11.
Selhání trhu

Úryvek

"EKONOMICKÉ SUBJEKTY
1. Domácnost
- Nakupují statky a služby
- Nabízejí práci
2. Firmy
- Poptávají práci
- Nabízejí statky a služby
3. Stát
- Vytváří zákony, předpisy, normy
- Významný zaměstnavatel
- Investuje, nakupuje statky a služby

Subjekty se setkávají na trhu:
- Trh statků a služeb
- Trh práce
- Trh finanční¨

DĚLBA PRÁCE
• Specializace účastníků výroby na jednotlivé pracovní činnosti nebo operace

1. Přirozená dělba práce
- historicky první, rozdělení pracovních činností mezi muže a ženy
2. Společenská dělba práce
- Lidé se rozdělili na pastevce, zemědělce a později se oddělila řemesla
3. Dělba práce u pracovních operací
- Vznikla z manufaktur výrobou, založena na technickém rozvoji
4. Mezinárodní dělba práce
- Dělbu práce můžeme posuzovat také z hlediska územního, ovlivňují ji nejen schopnosti lidí, ale i přírodní a klimatické podmínky

EKONOMICKÉ PROBLÉMY
1. Co a kolik vyrábět
2. Pro koho vyrábět
3. Jak vyrábět

EKONOMICKÉ SYSTÉMY
1. Zvykový – na základě zvyku
2. Plánovaná ekonomika/ centrálně řízená ekonomika
- Všichni měli přirozenou práci, všichni práci měli
- Bylo státní vlastnictví, státní ceny v celé republice, omezené počty výrobků na osobu
- Nedostatek zboží, nebyla žádná konkurence, vše bylo plánované na 5 let dopředu – pětiletky
- Celkové zaostávání za vyspělými ekonomikami, nesvoboda slova, uzavřeno trhu na východní blok


3. Tržní ekonomika
- Po roce 1989 zásadní přelom – privatizace – ze státního vlastnictví přechod na soukromé
- Přísun technologie a výrobků z ostatních zemí
- Liberalizace cen – uvolnění, ceny se tvořily na základě nabídky a poptávky
- Růst nezaměstnanosti

4. Smíšená ekonomika
- Kombinace 2. a 3.
- Prvky plánu a prvky trhu

TRH
• Společenské uspořádání směny zboží
• Střetává se na něm nabídka a poptávka
• Vystupují na něm jednotlivé ekonomické subjekty
• Trh můžeme chápat jako funkčně nebo prostorově
• Trh se člení na trh: statků a služeb, práce a finanční

Na trhu se sjednává cena, cena je informace:
- O nákladech na získaní daného statku – spotřebitel se na základě ceny rozhoduje
o koupi
- Informace o zisku – podnikatelé na základě ceny počítají své výnosy, a rozhodují se,
co vyrábět, aby měli vyšší zisky
Funkce trhu
1. Přenášejí informace prostřednictvím cen
2. Podněcují ekonomické činnosti
3. Rozdělují důchody – příjmy jednotlivých subjektů

POPTÁVKA
• Je vztah mezi různými cenami zboží a množstvím, které spotřebitelé chtějí a jsou schopni koupit v určitém časovém období


Zákon poptávky
- Za jinak neměnných okolností se bude s růstem ceny poptávané množství snižovat, a opačně

Proč je poptávková křivka klesající?
1. Je-li důchod daný, mohou za něj spotřebitelé při nižších cenách koupit větší množství zboží a naopak. V této příčině klesající poptávky s rostoucí cenou a naopak říkáme DŮCHODOVÝ EFEKT
2. Při zvýšení cen lidé mění strukturu spotřeby – sníží podíl zdraženého výrobku a zvýší podíl jiných ( levnějších) výrobků. Tomuto jevu říkáme SUBSTITUČNÍ EFEKT

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVANÉ MNOŽSTVÍ
• Klíčovým faktorem je cena ( pouze po křivce) – ovlivňuje posun křivky poptávky
Další faktory:
1. Komplementy
- Takové zboží, které doprovází spotřebu ekonomického zboží, kupuje se součastně s ním
- Např: Auto – benzín, Tiskárna –tonery
- Jeden bez druhého nemůže fungovat
2. Substituty
- Zboží, které může nahradit zkoumané zboží, náhrada jedno za druhé
- Např: Máslo – margarín, počítač – notebook
3. Změny úrovně důchodů
- Zvýšení průměrných mezd -> vyšší poptávka
4. Počet kupujících
- Více důchodů -> vyšší poptávka ( léky)
- Více dětí
5. Očekávání kupujících
- Růst ceny benzinu – součastná vyšší poptávka
- Růst cen – lidé si dělají zásoby
6. Změny v preferenci lidí
- Móda, reklamy, styl, bioprodukty"

Poznámka

OAVM

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534d7bc8acc99.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie_trhu_a_trzni_selhani.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse