Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trh nemovitostí v Brně

Trh nemovitostí v Brně

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje zhodnocení trhu s nemovitostmi se zaměřením na město Brno. Popisuje strukturu regionu, i trh s nemovitostmi. Uvádí, jaká jsou jeho specifika, změny v určitém časovém horizontu, i celková charakteristika segmentace tohoto typu trhu. Dělí segmentaci dle oceňování nemovitostí, i podle metody vyhodnocování dat. Věnuje se samotnému šetření, jehož obsahem je popis souboru, tendence vývoje trhu, rozptyl stavebních pozemků, i zhodnocení vývoje. Zahrnuje a popisuje faktory, které mohou ovlivnit ceny nemovitostí v budoucnu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Brno
2.1
Regionální vymezení
2.2
Geografické a klimatické podmínky
2.3
Organizační struktura města
3.
Trh s nemovitostmi
3.1
Vymezení trhu s nemovitostmi
3.2
Půda jako ekonomický statek
3.3
Nabídka a poptávka na trhu s nemovitostmi
3.4
Specifika trhu s nemovitostmi
3.5
Časové změny ceny nemovitostí
3.6
Segmenty trhu s nemovitostmi
4.
Oceňování nemovitostí
4.1
Administrativní ceny
4.2
Tržní oceňování
5.
Použitá metoda vyhodnocování dat
5.1
Objektivní metoda
5.2
Subjektivní metoda
6.
Výsledky provedeného šetření
6.1
Popis souboru
6.2
Tendence vývoje na trhu stavebních pozemků
6.3
Cenový rozptyl stavebních pozemků
6.4
Zhodnocení vývoje
6.5
Tendence vývoje cen pozemků při komunikaci na Vídeň
7.
Faktory, které mohou v budoucnu ovlivnit ceny nemovitostí
7.1
Ekonomické faktory
7.2
Legislativní faktory

Úryvek

"4. Oceňování nemovitostí

Metody oceňování nemovitostí lze rozdělit do dvou hlavních skupin: Ceny stanovené pro úřední potřebu (administrativní ceny) a ceny tržní.

4.1 Administrativní ceny

V souvislosti s fiskálními zájmy státu vyvstává potřeba zjistit základ daně, kterým je cena nemovitosti. (Zákon České národní rady č. 357/1992b Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí). Proto je třeba mít k dispozici právní normu, která tyto ceny stanoví a z mnoha důvodů je nezbytné aby tato cena byla stanovena naprosto jednoznačně.
I při tvorbě takovéto ceny je snaha koncipovat ji co nejvíce v souladu se skutečným trhem, aby výsledný odvod do státního rozpočtu odpovídal skutečné hodnotě nemovitosti a odvod do státního rozpočtu byl pokud možno spravedlivý. Na druhou stranu však skutečné tržní prostředí nepodléhá jakýmkoliv uměle vytvořeným pravidlům, každá nemovitost je jedinečná a nezaměnitelná a na její cenu působí velké množství nejrůznějších cenotvorných stimulů, které nelze jednoduše zobecnit a shrnout do jednoduchých schémat.
Konstrukce administrativní ceny je tedy přesně dána a problematika oceňování se potom soustředí především na správný výklad platné právní normy.
Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1 : 5 000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách.

Stavební pozemek se potom oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě ocení se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu. Tuto základní cenu určuje vyhláška MF ČR č. 178/1994 Sb. a například pro město Brno by tato základní cena činila 800 Kč. Protože však má Brno již několik let zpracovanou cenovou mapu oceňují se pozemky, které jsou na této mapě graficky vymezeny podle této mapy. Obvyklá cena pozemků v centru města se pohybuje kolem 8 900 Kč/m2, naopak ceny neatraktivních pozemků v okrajových částech klesají až na 100 Kč/m2.

4.2 Tržní oceňování

Tržní ocenění je na rozdíl od administrativního individuální tvůrčí proces založený na hledání cenotvorných faktorů, jejich analýze, vážení jejich vlivů, které na hodnotu působí a to vše v konkrétních podmínkách tržního prostředí v němž je nemovitost obchodována. Za cenotvorné argumenty lze považovat především stav nabídky a poptávky, stabilitu či rozkolísanost, stav konkurenčního prostředí, působení ekonomických fyzikálních, sociálních, demografických a politicko – správních vlivů.

Všechny tato data tvoří základ na kterém je možno přistoupit k vlastnímu ocenění. Z. Zazvonil v knize Oceňování nemovitostí na tržních přístupech rozlišuje tři přístupy k ocenění a to:
•Na bázi porovnání
•Na bázi očekávaných výnosů
•Na bázi vynaložených nákladů"

Poznámka

Některé informace obsažené v práci již nemusí být aktuální.
Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 9,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera546
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse