Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trh práce a nezaměstnanost v ČR v letech 1998 - 2002

Trh práce a nezaměstnanost v ČR v letech 1998 - 2002

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce byla vytvořena do předmětu Makroekonomická analýza a prognóza a jejím tématem je analýza trhu práce v České republice v rozmezí let 1998 až 2002. Zhodnocena je nezaměstnanost, její druhy a vývoj v daném období. Stejně tak je charakterizován i samotný trh práce, jaké byly jeho možnosti a prognózny pro dané období.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nezaměstnanost a její druhy
2.1
Definice nezaměstnanosti
2.2
Registrovaná míra nezaměstnanosti
2.3
Obecná míra nezaměstnanosti
2.4
Frikční, strukturální a cyklická nezaměstnanost
3.
Trh práce v ČR v letech 1998 – 2002
3.1
Trh práce v roce 1998
3.1.1
Vývoj zaměstnanosti
3.1.2
Vývoj nezaměstnanosti
3.1.3
Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti
3.2
Trh práce v roce 1999
3.2.1
Vývoj zaměstnanosti
3.2.2
Vývoj nezaměstnanosti
3.2.3
Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti
3.3
Trh práce v roce 2000
3.3.1
Vývoj zaměstnanosti
3.3.2
Vývoj nezaměstnanosti
3.3.3
Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti
3.4
Trh práce v roce 2001
3.4.1
Vývoj zaměstnanosti
3.4.2
Vývoj nezaměstnanosti
3.4.3
Vývoj aktivní politiky zaměstnanosti
3.5
Trh práce v roce 2002
3.5.1
Vývoj zaměstnanosti
3.6
Vývoj trhu práce v ČR graficky
4.
Závěr
5.
Použité zdroje
6.
Obsah

Úryvek

"3.5 Trh práce v roce 2002
3.5.1 Vývoj zaměstnanosti
Podle údajů Výběrového šetření pracovních sil došlo v roce 2002 k celkovému poklesu počtu obyvatelstva České republiky (o 11,5 tisíc) na 10 248,9 tisíc osob. Počet obyvatel ve věku 15 - 59 let vzrostl o 6,0 tisíc osob.
Celkový počet ekonomicky aktivních osob zaznamenal mírný nárůst, a to o 1,9 tisíc osob, přičemž u počtu žen došlo k poklesu o 7,2 tisíc osob. Nárůst počtu zaměstnaných činil 45,8 tisíc osob. Počet ekonomicky neaktivních osob ve věku 15 - 59 let vzrostl v meziročním srovnání o 21,8 tisíc osob, tj. o 1,3 % (z toho 11,4 tisíc žen). Míra ekonomické aktivity v roce 2002 činila 59,9 % a proti stejnému období roku 2001 se snížila o 0,1 %
V roce 2002 činil průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství
4 796,0 tisíc osob, tj. 46,8 % obyvatel tohoto státu (zvýšení o 45,8 tisíc, tj. o 1,0 %).
Zaměstnanost žen v roce 2002 dosáhla 2 076,4 tisíc, tj. 43,3 % na celkové zaměstnanosti v ČR (zaměstnanost žen se zvýšila o 13,0 tisíc). Zaměstnanost osob se ZPS se ve sledovaném období průběžně zvyšovala. V roce 2002 činila 95,1 tisíc (nárůst o 11,2 tisíc).
Počet osob pracujících na dobu určitou v hlavním zaměstnání (včetně práce dočasné, příležitostní a sezónní a dalších časově omezených smluv) se v daném období snížil o 13,5 tisíce na 355,6 tisíc, tj. poklesl o 3,7 %. Naopak u počtu pracovních úvazků na dobu neurčitou nebo byl v porovnávaném období zaznamenán nárůst o 56,3 tisíc osob, tj. 1,3 %. V národním hospodářství pracovalo na plnou pracovní dobu ve svém hlavním zaměstnání 4 561,9 tisíc osob, tj. o 109,9 tisíc osob více než v roce 2001, na zkrácenou pracovní dobu pracovalo 231,4 tisíc osob, tj. o 4,5 tisíc více.
Podle postavení v hlavním zaměstnání tvořili v roce 2002 nejpočetnější skupinu zaměstnanci pracující za mzdu, jejich počet činil 3 992,3 tisíc (nárůst o 3,5 tisíc), přičemž jejich podíl na zaměstnanosti poklesl o 0,8 % na 83,2 %. Ženy pracující za mzdu tvořily ve sledovaném období 88,8 % všech zaměstnaných žen, jejich počet se v tomto období zvýšil o 5,1 tisíc, jejich podíl však také poklesl o 0,3 %.
Ve skupině podnikatelů bez zaměstnanců (pracující na vlastní účet) byl opět zaznamenán nárůst, jejich počet dosáhl ve sledovaném roce 544,2 tisíc (zvýšení o 42,0 tisíc). Jejich podíl na zaměstnanosti se zvýšil o 0,7 bodu na hodnotu 11,3 %. Tento výrazný nárůst tak ovlivnil celkový nárůst zaměstnanosti. Mezi porovnávanými obdobími došlo též k nárůstu počtu podnikatelů se zaměstnanci (zaměstnavatelů), a to o 6,9 tisíc (z toho u žen 1,2 tisíc). Počet těchto podnikatelů činil 194,0 tisíc (z toho 44,0 tisíc žen). Jejich podíl na celkové zaměstnanosti představoval 4,0 %. K poklesu zaměstnanosti došlo meziročně u členů produkčních družstev, a to o 8,1 tisíc na 35,7 tisíc. V roce 2002 dosáhl počet všech podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků 767,3 tisíc (podíl na zaměstnanosti 16,0 %). V meziročním srovnání se zvýšil podíl podnikatelů na počtu zaměstnaných osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním o 0,9 %."

Poznámka

Obsahuje několik tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11938
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse