Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trh výrobních faktorů - výpisky z přednášek

Trh výrobních faktorů - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně informují o trhu výrobních faktorů. Text heslovitě popisuje nejen ceny výrobních faktorů, ale také odvozenou poptávku a rovnováhu firmy na trhu výrobních faktorů. Tento text je součástí série 13-ti dílných výpisků z přednášek Mikroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Teorie firmy, alternativní cíle firmy - výpisky z přednášek a první díl Úvod do ekonomie - výpisky z přednášek.

Obsah

1.
Ceny výrobních faktorů
2.
Odvozená poptávka na trhu výrobních faktorů
3.
Rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů

Úryvek

"ad 1 – Ceny výrobních faktorů
- výrobní faktory jsou nezbytné k výrobě statků
- pro výrobu je nutné zapojení zdrojů, které koupíme na trhu výrobních faktorů

Výrobní faktory – obecné:
1. práce
2. půda (vodní toky, nerostné suroviny, moře, …)
3. kapitál

Výrobní faktory – specifické:
= obecné výrobní faktory v konkrétních formách (např. práce lékaře, učitele, instalatéra, půda orná, pastvina, stavební parcela, lesní půda, budovy, stroje, zařízení, zásoby, nahromadění vědomostí (lidský kapitál))

- výrobci si VF najímají od jejich vlastníků – ceny za nájem jsou N výrobců

nájemné ceny – nájemné trhy
- při koupi např. soustruhu jsme na trhu výrobků a služeb, pouze při nájmu soustruhu jsme na trhu VF
- výrobce si VF najímá i tehdy, je-li jejich vlastníkem (tzv. implicitní N = NOP)

Jde-li o práce, platí se za její službu (nájem) mzda a cenou této služby je mzdová sazba.
Jde-li o půdu, platí se pachtovné a cenou je sazba pozemkové renty.
Jde-li o kapitál, platí se za tuto službu úrok a cenou je úroková míra.

ad 2 – Odvozená poptávka na trhu VF

- poptávka po VF je odvozená od poptávky po zboží, na jehož výrobu se daný výrobní faktor používá
- tvorba D – firma se na trhu VR rozhoduje, jaké vstupy a v jakém množství poptávat – jejím cílem je maximalizace zisku, tzn. výroba s co nejvyššími výnosy a současně s co nejnižšími náklady
=> D po VF je závislá na výnosu z výrobního faktoru a na nákladu na daný faktor
- odpovědi v teorii mezní produktivity; závislé na disponibilním množství ostatních faktorů

• produkční fce = maximální objem výstupu při daném stavu technologie a při daných vstupech
• MPP = přírůstek TPP způsobený zvýšením VR o 1 jednotku (MPPK, MPPL)
• zákon ↓ výnosů – ilustruje skutečnost, že MPP od určitého objemu vstupů ↓
• MR = částka, kterou obdrží výrobce, prodá-li na trhu poslední dodatečnou jednotku své produkce
v DK: MR = P
v NdK: chce-li výrobce prodat více, musí P snížit"

Poznámka

Práce obsahuje grafy.
Přednáška z Mikroekonomie 13/13.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0094.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Trh_vyrobnich_faktoru.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse