Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Třicetiletá válka, její příčiny, průběh a důsledky

Třicetiletá válka, její příčiny, průběh a důsledky

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Tato práce v několika kapitolách pojednává o třicetileté válce. Velmi podrobně vypisuje příčiny této války. Seznamuje s jejím průběhem. Informuje nejen o českém stavovském povstání a bitvě na Bílé hoře, ale také o falcké, dánské, švédské a švédsko-francouzské válce. V závěru se zabývá Vestfálským mírem a následky třicetileté války.

Obsah

1.
Příčiny třicetileté války
2.
České stavovské povstání a bitva na Bílé hoře
3.
Falcká válka
4.
Dánská válka
5.
Švédská válka
6.
Švédsko-francouzská válka
7.
Vestfálský mír a následky třicetileté války

Úryvek

"I. Příčiny třicetileté války
Třicetiletá válka byla první velkou evropskou válkou, které se zúčastnila přímo či nepřímo celá Evropa. Četná literatura a informační zdroje nabízejí na ní různé pohledy. Jiný pohled je z hlediska Švédů, jiný Čechů nebo je jiný z hlediska katolické církve. Ve své práci jsem se zaměřil na ten český.
Ačkoliv k bojům docházelo většinou v zemích střední Evropy, patřily mezi významné účastníky války Španělsko, Nizozemí, Francie, Švédsko, rakouské země, ale účastnily se jí také Dánsko, země koruny české, Polsko, Sedmihradsko, Anglie, Itálie, Bavorsko, Sasko, Falc, Branibory, Meklenbursko a jiné části svaté říše římské německého národa, jako Švýcarsko. Válčilo se po dobu třiceti let. Mnohé části Evropy byly zpustošeny. Počet obětí války byl větší než v dřívějších i pozdějších konfliktech, ke kterým v Evropě docházelo.
Poměry v Evropě se během války podstatně změnily. Španělsko bylo ještě v 16. století první velmocí, ale po roce 1648 už nikdy takové postavení nenabylo. Válka naopak znamenala vzestup Francie, která pak byla evropskou velmocí po téměř tři století. Některé státy tehdy vznikly a nebo získaly mezinárodní uznání, jako například Švýcarsko a Nizozemí.
Třicetiletá válka byla vyústěním velkého množství problémů v Evropě, které nebylo možné řešit mírovými prostředky. Předzvěstí války byla nizozemská revoluce, ke které došlo v roce 1566. V roce 1579 byla vytvořena tzv. ultrechtská unie, která se stala základem spojených nizozemských provincií. Sedm holandských provincií Holland, Zeeland, Gelderland, Ultrecht, Frísko, Overijsel a Groningen vyslaly své zástupce do ústředního orgánu nového státu. Tímto orgánem byly generální stavy v Haagu. Projednávaly se zahraniční záležitosti, problémy obrany a daně. Nizozemí tak vytvořilo už v 16. století nový typ státu. Rozdíl ve správě byl ve srovnání se všemi ostatními státy tehdejšího světa neobyčejný. Skoro v celé Evropě byla moc v rukou panovníků a jejich dvorů, kteří rozhodovali spolu se zástupci šlechty a církve. V Nizozemí naopak uplatňovali moc zástupci obchodu a bank. V roce 1611 byla v Amsterodamu zřízena burza a už v roce 1620 mělo toto město 100 000 obyvatel. Nizozemci provozovali obchod s baltskými zeměmi, s Norskem, Moskvou, Francií, Španělskem, se španělským Nizozemím (dnešní Belgií) a podíleli se na španělském koloniálním obchodu. Nizozemí se nezabývalo jen obchodem. Vybudovali významné textilní manufaktury, kultivovali zemědělskou půdu, rozvíjeli výrobu cukru, tabáku a produktů z ryb. Vznikl stát, kde na rozdíl od jiných bylo vládnoucí vrstvou měšťanstvo. Osamostatnění nizozemských provincií nemohlo být Španělsku lhostejné. Proto došlo v roce 1568 k válce, která trvala 80 let a skončila teprve v roce 1648. V době, kdy válka vypukla bylo Španělsko nejmocnějším státem na světě. Španělsku patřily země Iberského poloostrova, téměř celá Itálie, ovládalo Nizozemí, území Porýní a patřilo mu Alsasko. Dále mělo kolonie v Americe a Asii. Španělé vyváželi do kolonií látky, víno, olej, mouku a další zboží, které získali dovozem, a dováželi z kolonií stříbro, zlato a koření. Avšak ke konci 16. století se postavení Španělska začalo zhoršovat. I jiné země totiž začaly pronikat na americký trh a konkurovaly tak Španělsku. Odloučené nizozemské provincie se samy začaly na tomto obchodu podílet. "

Poznámka

Práce pro předmět Dějiny diplomacie - Vysoká škola, finanční a správní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse