Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Třífázový transformátor naprázdno

Třífázový transformátor naprázdno


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce provádí zkoušku třífázového transformátoru zvýšením napětí, vypočítává převod transformátoru zapojení Dy a provádí zkoušku transformátoru naprázdno v rozmezí napětí 500 – 100 V.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Popis měření
4.
Tabulka hodnot
5.
Příklady výpočtů
6.
Závěr

Úryvek

“Popis měření : Při začátku měření postupně zapojíme všechny části obvodu – proudové a napěťové cívky , Ampérmetry , Voltmetry , Wattmetry , odporové předřadníky , transformátory . Po té co máme důkladně zapojené všechny přístroje do obvodu nastavíme si výchozí zadané napětí 500 V při kterém budeme číst z Voltmetrů 1 – 3 konstantu a dílky . Následně ji přečteme též z Ampérmetrů 1- 3 a Wattmetrů 1 – 2 . Dále snižujeme hodnoty napětí a opět pečlivě zapisujeme do tabulky . Jestliže máme všechny hodnoty pečlivě zapsány můžeme začít s výpočtem jednotlivých hodnot naprázdno . Tyto hodnoty vyneseme do grafu , který graficky znázorníme na milimetrový papír . Z tohoto grafu vyčteme výsledky hodnot Poun , cosφoun a Ioun."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46ab63d787ccd.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
3f_transformator_naprazdno.doc (122 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse