Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Třísektorová a čtyřsektorová ekonomika - přednášky

Třísektorová a čtyřsektorová ekonomika - přednášky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce detailně rozebírá 3 a 4 - sektorový model ekonomiky. Je doplněna grafy, které jsou vysvětleny. Dále pak práce odvozuje důležité vzorce právě pro tyto modely.

Obsah

1.
Základní identity pro 3 a 4 sektorovou ekonomiku
2.
Disponibilní důchod
3.
Rozšíření a autonomní a indukované daně
4.
Multiplikátor třísektoru
5.
Vestavěné stabilizátory
6.
Vlivy jednotlivých komponent fiskální politiky
6.1
Vzorce pro změnu vládních výdajů, transferů
6.2
Autonomní daně
6.3
Vliv změny sazby daně

Úryvek

“3 a 4 – sektorový model ekonomiky
Tento sektor kromě domácností a firem zahrnuje i vládní sektor, který ovlivňuje určení rovnovážné úrovně produkce těmito aspekty své činnosti :

1. Vládní nákupy zboží a služeb (G)
2. Stanovením a výběrem daní (TA, t) a transferů (TR), které ovlivňují vztah mezi důchodem Y a disponibilním důchodem YD, tj. důchodem soukromého sektoru, který je použit na spotřebu a úspory.

Základní identita je :
Y C + I + G + NX
kde C..spotřeba
I..investice
G..vládní výdaje
NX …pouze v případě čtyřsektorové ekonomiky, jsou to čisté vývozy, které můžeme vyjádřit jako rozdíl vývozu (export, X) a dovozu (import, M)
NX = X – M
M = Ma – m • Y Ma …autonomní dovoz
m • Y …indukovaný dovoz, kde m ..mezní sklon k importu
( m = Δ M/Δ Y)


YD S + C vyjadřuje alokaci výstupu. Předmětem užití je jen důchod, který zůstane domácnostem, firmám. Spotřeba není realizována z běžného, ale jen z disponibilního důchodu.

YD Y + TR – TA
Běžný důchod, ze kterého jsou odebrány daně (TA), ale přidány transfery (TR).

Y + TR – TA YD C + S
Vytváříme identitu, která vyjadřuje jak je disponibilní důchod tvořen, na druhé straně jak je spotřebován. Úpravou identity můžeme vyjádřit úroveň spotřebních výdajů.

Spotřební funkci tedy můžeme specifikovat jako : C = Ca + c(Y – TA + TR)

Angažovanost vlády v ekonomice se projevuje v konkrétním tvaru fiskální politiky. Fiskální politika vlády zahrnuje konkrétní úroveň vládních nákupů zboží a služeb, konkrétní úroveň transferových plateb a daní

C YD – S Y + TR – TA – S
Můžeme tedy zformulovat jinak tu první identitu. Výstup je tvořen běžným výstupem zvýšeným o transfery, investiční výdaje, vládní výdaje, NX a snížený o daně a o úspory.
Y Y + TR – TA – S + I + G + NX

Z toho plyne :

S – I (TR – TA + G) + NX základní identita 4sektorové ekonomiky

Budou-li úspory rovny investicím (S - I = 0), bude i vztah na pravé straně roven 0. Pak umíme dešifrovat 2 segmenty – segment veřejných rozpočtů a segment obchodní bilance. V ekonomice, ve které nebude dostatek úspor aby bylo možno investovat (S=I) mohou nastat 2 situace :
- S větší než I
- S menší než I – nebude dost zdrojů pro investice a může nastat tzv. dvojitý deficit. Jeden je deficit veřejných rozpočtů, druhý může být deficit platební/obchodní bilance. Deficit může být různě velký u obou. Pokud levá stana je záporná, bude to znamenat deficit veřejných financí, protože transfery převýší to, co bude vybráno z daní a situace je následně řešená v kontextu řešení rozpočtových sald (emise CP, vytěsňování, půjčky ze zahraničí, tisk peněz, …)"

Poznámka

Obsahuje grafy. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse