Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trojfázový indukční motor - maturitní otázka 5/48

Trojfázový indukční motor - maturitní otázka 5/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje trojfázový indukční motor a věnuje se jeho mechanickým charakteristikám, včetně odvození rovnice. Charakterizuje rotorový proud při skluzu a popisuje způsoby, kterými lze řídit úhlovou rychlost. Poslední část je věnována elektrickému brždění. Předchozí maturitní otázku naleznete zde České státní normy, ochrana před úrazem elektrickým proudem - maturitní otázka 4/48, následující Elektrické světelné zdroje - maturitní otázka 6/48.

Obsah

1.
Odvození rovnice mechanické charakteristiky
2.
Rotorový proud při skluzu
3.
Mechanické charakteristiky
4.
Řízení úhlové rychlosti
5.
Elektrické brždění

Úryvek

“Trojfázový indukční motor

Statorové vinutí je napájeno trojfázovou soustavou a budí točivé magnetické pole . Cívka rotoru je provedena buď jako klec (motor nakrátko ) , nebo je vinutá ( motor kroužkový ) .

Odvození rovnice mechanické charakteristiky – vyjdeme z náhradního elektrického schématu asynchronního motoru a z něho odvodíme rotorový proud I2 , který přepočítáme jako proud I21 na stranu statoru . Potom stanovíme výkon P na hřídeli motoru a nakonec točivý moment Mh . Pro výpočet podle tohoto postupu bude výhodné , jestliže náhradní schéma zjednodušíme ."

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46ba1683d88fc.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Trojfazovy_indukcni_motor.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse