Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trvale udržitelný rozvoj a environmentální politika EU - přednáška 19/20

Trvale udržitelný rozvoj a environmentální politika EU - přednáška 19/20

Kategorie: Evropská unie, Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky zpracovávají problematiku trvale udržitelného rozvoje. Nejprve tento pojem definují, vysvětlují jeho principy a charakterizují jeho indikátory. Poté se soustředí na řešení environmentálních otázek, představují některé vzniklé komise a konané konference či summity. Poslední část práce se zabývá environmentální politikou Evropské unie, popisuje akční programy a další přijatá legislativní opatření z oblasti ŽP, uvádí jejich priority a cíle. Předchozí přednášku naleznete zde Rozpočet Evropské unie - přednáška 18/20 a následující zde Mezinárodní ekonomie - přednáška 20/20.

Obsah

1.
Trvale udržitelný rozvoj (TUR)
2.
Principy udržitelného rozvoje
2.1.
Indikátory
2.1.1.
HDP
2.1.2.
Agregované indikátory
3.
Globální řešení environmentálních otázek
3.1.
Římský klub
3.2.
Konference OSN o životním prostředí (ŽP) člověka
3.3.
Montrealský protokol
3.4.
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC)
3.5.
Komise OSN pro ŽP a rozvoj
3.6.
Summit Země
3.7.
Komise OSN pro udržitelný rozvoj
3.8.
Summit Země II.
3.9.
Summit Země III.
3.10.
Kjótský protokol
3.11.
Místní Agenda 21
4.
Environmentální politika EU
4.1.
Principy politiky ŽP
4.2.
Akční programy ŽP
4.3.
Cardiffský proces
4.4.
Lisabonský proces
4.5.
Summit v Goteborgu
4.5.1.
Klimaticko-energetický balík
4.5.2.
Einvironmental impal assessment = EIA
4.5.3.
Strategic environmental assessment = SEA

Úryvek

"Principy udržitelného rozvoje
- základní principy udržitelného rozvoje obsahuje Agenda 21
o při tvorbě rozvojových plánů, které mají směřovat k udržitelnosti, je nutné respektovat určité principy
1) propojení 3 základních oblastí života:
- ekonomická oblast, sociální oblast a oblast ŽP (environmentální oblast) jsou propojeny
o mezi společností, ekonomickými aktivitami a ŽP jsou vazby
o řešení zohledňující pouze 1 nebo 2 z nich není dlouhodobě efektivní
2) dlouhodobá perspektiva
- každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je nutné strategicky plánovat
3) omezená kapacita ŽP: nejen jako zdroj surovin, látek a funkcí nezbytných pro život, ale také jako prostor pro odpady
- proto nutné omezovat určité lidské aktivity: snižovat rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění
4) předběžná opatrnost
- důsledky některých našich činností nejsou vždy známé (naše poznání zákonitostí, které fungují v ŽP, je stále na nízkém stupni): proto je nutná opatrnost
- pokud nevím, jaké dopady bude mít moje činnost, chovat se tak, jako by byla negativní, omezit ji
5) prevence
- je efektivnější než následné řešení dopadů (na které se vynaloží mnohem větší množství zdrojů - časových, finančních i lidských)
6) vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost, rovnosti práv
- = zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti a respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé ŽP a sociální spravedlnost
- jde o morální povinnost k budoucím generacím: mají mít možnost žít ve zdravém prostředí
7) kvalita života
- lidé mají přirozené právo na kvalitní život
- kvalita života má rozměr materiální, společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a dalš
8) sociální spravedlnost: rovnocenné příležitosti a zodpovědnost
- příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné soc. skupiny
- chudoba = faktor, který ohrožuje udržitelný rozvoj: proto je společná odpovědnost až do jejího odstranění
- soc. pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam: udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako trvalé zlepšování soc. podmínek v rámci ekologické únosnosti Země
o ekonomika v tomto pojetí chápána jako nástroj ke zlepšení sociálních podmínek
9) zohlednění vztahu "lokální - globální"
- činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
10) demokratické procesy
- díky zapojení veřejnosti již od počáteční fáze plánování se vytváří objektivnější plány, získává se obecná podpora pro jejich realizaci"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21230
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse