Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tržní řády komodit EU: Vejce a tabák - prezentace

Tržní řády komodit EU: Vejce a tabák - prezentace


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Regionální, agrární a environmentální politika EU ve formě prezentace popisuje způsoby regulace trhu s vejci a trhu s tabákem v rámci EU. V závěru kvantifikuje objem zahraničního obchodu s těmito komoditami.

Obsah

1.
Regulace obchodu s vejci
2.
Vejce – členění dle TARICu
3.
Objemy zahraničního obchodu s vejci
4.
Regulace obchodu s tabákem
5.
Reforma regulace obchodu s tabákem
6.
Zahraniční obchod s tabákem v rámci EU a ČR

Úryvek

"Vejce
Pro regulaci obchodu s vejci používá EU:
vývozní subvence – poskytuje Evropský zemědělský orientační a garanční fond pro podporu konkurenceschopnosti vývozců
vývozní licence – je-li požadována vývozní subvence
dovozní licence – je-li nárokována snížená celní sazba
Vejce – členění dle TARICu
0407  Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená
- 0407 00 11  Z domácí drůbeže
- - 0407 00 11  Na násadu
- - 0407 00 30  Ostatní (konzumní)
- 0407 00 90  Ostatní

0408  Ptačí vejce bez skořápek a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
- 0408 11  Žloutky
- 0408 91  Ostatní
Vejce konzumní– zahr.obchod
Tabák
v současnosti - podpora na základě přímých plateb
reforma Společné zemědělské politiky - větší samostatnost a orientace na trh
od roku 2006 - tzv.jednotné platební schéma
důraz na bezpečnost potravin, ochrana ŽP, zdraví plodin, …"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514f5955f2af6.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Vejce_a_tabak_EU.ppt (179 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse