Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tržní selhání a úloha státu

Tržní selhání a úloha státu

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce definuje jednotlivé typy tržního selhání a příčiny jejich existence. Druhá část je věnována typům selhávání státu, rovnosti a nerovnosti v rozdělování bohatství a důchodu, jejímu měření a přerozdělování. V závěru autorky shrnují poznatky o tržním selhávání a uvádí ho do souvislosti s jinými ekonomickými jevy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Příčiny existence a typy tržního selhání
2.1
Veřejné a soukromé statky
2.1.1
Efektivnost veřejných statků
2.2
Nedokonalá konkurence
2.3
Podstata a příčiny vzniku externalit
2.3.1
Externality a podmínky efektivnosti
2.3.2
Záporné externality a efektivnost
2.3.3
Společenské náklady neefektivnosti
2.3.4
Kladné externality a neefektivnost
2.3.5
Možnosti dosažení efektivnější alokace zdrojů při existenci externalit
2.4
Nedokonalá informace
2.4.1
Morální hazard a nepříznivý výběr
2.4.2
Informace o optimálním množství statku
3.
Rovnost a nerovnost, měření nerovnosti, přerozdělování
3.1
Selhávání státu
3.2
Metody měření nerovnosti v rozdělování důchodu a bohatství
3.3
Úloha státu v přerozdělovacím procesu
4.
Závěr
4.1
Shrnutí
4.1.1
Zaměření na překonávání tržních selhání
4.2
Souvislosti s dalšími jevy
4.2.1
Příčiny mikroekonomické politiky
5.
Literatura

Úryvek

“  nedokonalá konkurence,
 veřejné statky,
 externality,
 nedokonalé informace.

Veřejné a soukromé statky
Veřejné statky se od tržních statků liší 2 základními vlastnostmi:

o nevylučitelnost – vyjadřuje skutečnost, že buď není vůbec možné, nebo je neúnosně nákladné neplatící spotřebitele ze spotřeby statku vyloučit. Veřejné statky mohou být využívány, aniž by za ně bylo přímo placeno,
o nezmenšitelnost – spotřeba daného statku jedním člověkem nesnižuje úroveň spotřeby téhož statku jinými lidmi [2].

Nezmenšitelnost a nevylučitelnost vede k tendenci jednotlivců zaujmout pozici „černého pasažéra“, tedy vyhnout se placení za spotřebu takového statku v naději, že náklady s jeho poskytováním uhradí někdo jiný a v jistotě, že není možné být ze spotřeby tohoto statku vyloučen.

Tyto statky mají ještě jednu vlastnost:
o nedělitelnost (nerivalitní spotřeba) – ať tento statek spotřebovává kdokoliv, nemá jeho spotřeba žádný vliv na to, jaké množství tohoto statku mohou spotřebovávat ostatní. Důsledkem je, MC (mezní náklady) při poskytnutí veřejného statku jsou nulové (u soukromého statku jsou rostoucí).

Statky soukromé – tuto povahu má většina statků. Spotřeba jedním spotřebitelem vylučuje spotřebu téže jednotky statku jiným spotřebitelem.

Statky smíšené – mají vlastnosti jak soukromých, tak veřejných statků, mohou být nezmenšitelné a vylučitelné (jízda po mostě je vylučitelná např. některým vozům) nebo mohou být nevylučitelné a zmenšitelné (vzduch může být zmenšitelný emisemi a tím snížen jeho přínos).

Mezi hlavní příčiny vzniku smíšených statků patří:
o externality soukromých statků (očkování jedné osoby přinese kladnou externalitu pro další, protože se možnost nákazy sníží),
o rozsah skupin obyvatel využívajících veřejný statek (přístupnost jen určité skupině lidí),
o přetíženost veřejného statku (neúměrný počet žáků ve třídě),
o kolektivní potřeby (zhlédnutí fotbalového zápasu).

Statky záslužné – zboží a služby, které vykazují všechny znaky statků soukromých, ale v případě ponechání jejich spotřeby pouze na tržním mechanismu, by byly spotřebovány v menším množství, než je společensky žádoucí (podávání svačinek ve škole).

Poskytování zavádějící informace o žádanosti daného statku a následně k vynakládání nedostatečných zdrojů z hlediska reálné celkové spotřeby = > proto zodpovědnost za produkci těchto statků přebírají vlády a financují je prostřednictvím povinných daní.

Efektivnost veřejných statků
Předpokládáme 2 spotřebitelé spotřebovávají jeden soukromý (S) a jeden veřejný statek (V).

Veřejný statek je poskytován na základě nevylučitelnosti každému členu společnosti. Celkový mezní užitek veřejného statku (SMUV) je dán součtem mezních užitků všech jejích členů.

Za předpokladu srovnatelnosti užitku můžeme SMUV vyjádřit následovně:
(Tabulka s výpočtem)

Zatímco prospěch z rozšíření množství poskytovaného veřejného statku dopadne na oba spotřebitele, prospěch ze zvýšení výroby soukromého statku o jednotku připadne pouze tomu spotřebiteli, který ji získá (spotřebitel „i“).

Celkovou mezní míru substituce statku soukromého za statek veřejný je tak možné definovat následovně:
(Tabulka s výpočtem)"

Poznámka

Obsahuje tabulky, grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11520
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse