Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Turning points in British history

Turning points in British history


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá tématem historie Spojeného království. Nejprve zmiňuje první obyvatele Britských ostrovů, následně středověk a Tudorovce, přesouvá se do 17. století a v závěru se věnuje 18. -19. století a moderní době.

Obsah

1.
The first inhabitants - Iberians, Celtic, Romans, Anglo- Saxons
2.
5th -10th century - invasion of Germanic people
3.
Middle Age - Magna Carta, The Hundred Years War
4.
Tudors in 16th century - Henry VIII, Elizabeth I, Church of England
5.
17th century - Civil War, Newton
6.
18th and 19th century - navy, colonies
7.
Modern Age - 20th century, WWII, Elizabeth II

Úryvek

"Should I speak about this topic, I’d chose the British history. The first inhabitants of British Isles were the Iberians around 3000 BC and they were followed by the Celtic tribes. Then the Romans invaded the country and stayed there until the 5th century when the Anglo-Saxons from Northern Europe pushed them out.
During the period from 5th to 11th Britain was invaded many times by their continental neighbours- Germanic peoples. The true British people were driven to the west and survive today as Celts in Scotland, Ireland, Wales and Cornwall.
I will continue with Middle Age, which is from 12th to 15th century. In 1215, King John of England signed the Magna Carta which outlined, for the first time, the rights of ordinary people. War with France - The Hundred Years War, which ended in 1453 - started as dynastic struggle between Edward III of England and Philip VI of France. But the rise of the English bowmen gave England military superiority over all opponents, especially the French.
There was the family line Tudors in 16th century, which represents Henry VIII and Elizabeth I. This period brought political intrigues and conflicts surrounding religion and state. Henry’s reign was turbulent and he established the Church of England. His daughter, Elizabeth I, stabilised the country and encouraged the Age of Discovery."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56cb2f032bc02.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Turning_points_in_British_or_American_history.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse