Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tváření kovů - maturitní otázka 5/11

Tváření kovů - maturitní otázka 5/11


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi krátká otázka informuje o sváření kovů. Charakterizuje proces tváření, jeho typy a zabývá se jeho dělením podle deformace. Seznamuje tedy s tvářením objemovým a plošným, oba druhy dále rozděluje a blíže specifikuje. Předchozí otázku naleznete zde Spojování materiálů - maturitní otázka 4/11 a následující zde Odlévání kovů - maturitní otázka 6/11.

Obsah

1.
Tváření
2.
Dělení tváření
2.1.
Objemové
2.1.1.
Válcování
2.1.2.
Kování
2.2.
Plošné
2.2.1.
Tažení
2.2.2.
Ohýbání

Úryvek

"TVÁŘENÍ KOVŮ

Tváření:
Tváření je proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru. Podstatou tváření je změna tvaru působením vnějších sil, aniž by se porušila celistvost materiálu.
K tváření se nejlépe hodí materiál s nízkou mezí pružnosti a vysokou pevností.

- Tváření za studena: zvyšuje se průtažnost, pevnost v tahu a tvrdost, ALE zmenšuje se houževnatost, zpracování není zcela rovnoměrné, proto může vzniknout nebezpečné vnitřní napětí
- Tváření za tepla: zlepšuje se tvárnost, struktura je jemnější a rovnoměrnější, ALE zmenšuje se pevnost a houževnatost; teplota tváření oceli je 250 - 300°C
- Tváření za poloohřevu: kompromis mezi tvářením za studena a za tepla

Tváření se dělí:
- Tváření objemové: deformace nastává ve směru všech tří os souřadného systému, patří sem válcování, kování, protlačování, tažení drátů.
- Tváření plošné: deformace ve dvou směrech, patří sem tažení, ohýbání, stříhání.

Tváření objemové:
- Válcování: ve válcovně se ingoty nejprve ožíhají (1200°C v hlubinné peci) a poté se válcují na předválcových stolicích →předvalky (=tyče, trubky, desky), předvalky se dále postupně válcují na válcovacích stolicích při válcovací teplotě na žádaný tvar = vývalek
Válcování za tepla: 950 - 1100°C, mat. se tváří mezi 2-12 válci, nepřetržitě se stlačuje, prodlužuje a tvaruje do žádaného tvaru; struktura se zhustí a zjemní
Válcování za studena: provádí se v návaznosti na válcování za tepla, větší pevnost ale menší houževnatost
- Kování
Volné kování: zahřátý obrobek ve výhni se ková ručně na kovadlině
Zápustkové kování:
- Tažení: kované nebo válcované tyče, dráty, trubky se ve studeném stavu různě protahují různými průtahy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dd2bc8d173ad.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Tvareni_kovu_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse