Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Tvorba aplikace internetového obchodu - bakalářská práce

Tvorba aplikace internetového obchodu - bakalářská práce

Kategorie: Logistika, Tvorba WWW stránek

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov I - Město

Charakteristika: Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá problematikou elektronického obchodování zejména z hlediska logistických a technických požadavků a souvislostí provozování e-shopu. Praktický oddíl pak přináší návrh přípravy a realizace internetového obchodu, který zahrnuje například přehled použitelných nástrojů pro tvorbu obchodu nebo postup při vytváření webové aplikace včetně přípravy skriptů.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Úvod
1.1.1.
Historie internetu
1.2.
Elektronické obchodování
1.2.1.
Charakteristika
1.2.2.
Proč elektronický obchod?
1.2.3.
Účastníci elektronického obchodování
1.3.
Elektronické zásobování (e-Procurement)
1.4.
Elektronická výměna dat (EDI)
1.5.
Elektronická tržiště (e-Marketplace)
1.5.1.
Rozdělení elektronických tržišť podle typu obchodované komodity
1.5.2.
Rozdělení elektronických tržišť podle subjektu, který na tržnici dominuje
1.5.3.
Rozdělení elektronických tržišť podle způsobu členství
1.6.
Elektronické aukce e-auctions
1.7.
Možnosti internetových obchodů
1.8.
Průběh nákupu
1.8.1.
Prezentace zboží
1.8.2.
Vyhledávání zboží
1.8.3.
Výběr zboží
1.8.4.
Placení zboží a jeho zaslání
1.9.
SEO
1.10.
PHP
1.10.1.
Historie PHP
1.11.
Webhosting
2.
Praktická část
2.1.
Návrh požadavků
2.2.
Nástroje pro tvorbu obchodu
2.2.1.
XAMPP
2.2.2.
PSPad editor
2.2.3.
Grafický editor
2.3.
Jak PHP funguje
2.4.
Databáze MySQL
2.5.
Jazyk SQL a jeho základní příkazy
2.6.
Postup při tvorbě aplikace
2.7.
Zajímavé skripty
2.8.
Závěr
3.
Přílohy (schémata, grafy, tabulky)

Úryvek

"Historie internetu
Historie internetu je překvapivě dlouhá. Sahá aţ k roku 1957. Americká agentura ARPA (Úřad pro pokročilé výzkumné projekty – Advanced Research Projects Agency), jeţ byla orientována na podporu nejmodernějšího vývoje a výzkumu, začala řešit problém propojení vzdálených velitelských stanovišť a center civilní správy v případě světového jaderného konfliktu. Tehdejší komunikační sítě by byly jistě zničeny. Proto vznikla myšlenka projektu počítačové sítě, která by umoţnila komunikaci mezi jejími jednotlivými uzly, i kdyby některé části sítě byly zničeny. Podmínkou alespoň částečné nezranitelnosti byla neexistence řídícího centra sítě, které by se určitě stalo cílem
10
jaderného útoku jiţ v prvních okamţicích konfliktu. Proto si vytvářené uzly byly rovny a byly decentralizovány v dostatečných vzdálenostech.
Na konci roku 1969 byla celá síť tvořena čtyřmi uzly na čtyřech amerických vysokých školách a dostala jméno ARPANET. Prvním praktickým vyuţitím Arpanetu byl přístup ke vzdáleným superpočítačům té doby. V roce 1971 měla síť dvacet uzlů, o rok později třicet sedm. V té době se začalo uvaţovat o jejím dalším vyuţití. Kromě přístupu ke vzdáleným počítačům byly zahájeny první pokusy s elektronickou poštou. Tyto pokusy se brzy kromě pracovních problémů začaly zaobírat i zábavnými tématy. A tak jedna z prvních konferencí byla věnována sci-fi.
Rozvoj sítě pak pokračoval nezadržitelně vzrůstajícím tempem. V roce 1981 jiţ disponovala více neţ dvěma sty uzly. A to v té době existovaly obrovské sálové počítače vyţadující vlastní prostory s klimatizací a speciálně vyškolenou obsluhu s vysokou kvalifikací. Poprvé se také objevuje termín INTERNET. Americká vláda celý projekt podpořila vytvořením dalších částí sítě s několika superpočítači.
Devadesátá léta přinášejí revoluci. Množství počítačů připojených na internet se kaţdý rok nejméně zdvojnásobuje. V roce 1989 se jednalo o 160 000 připojení. Za rok počet připojených dosáhl 313 000, atd. V roce 2001 se hovoří o miliardách, coţ je číslo, které zní jistě neuvěřitelně.
Dalším mezníkem v rozvoji je vznik World Wide Webu (WWW) – celosvětové pavučiny stránek, která obsahuje snad všechny informace, které člověk potřebuje. Tento standard, určený pro přenos hypertextových a multimediálních informací po Internetu, otevřel jeho brány pro komerční využití. [14]"

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou tabulky, grafy, schémata a ilustrace, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23789
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse