Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tvorba kalkulačky v MS Excel

Tvorba kalkulačky v MS Excel

Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje podrobný návod, jak v programu MS Excel naprogramovat kalkulačku schopnou provést základní i rozšířené matematické operace. Úvod práce má formu zadání, které specifikuje nároky na funkce kalkulačky. Požaduje kalkulačku nejméně pětimístnou, počítající s desetinnými čísly a s tlačítky pro sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocninu, odmocninu, logaritmus a goniometrické funkce. Kalkulačka má umožňovat převod mezi číselnými soustavami a práci s pamětí. Text posléze krok za krokem podrobně vysvětluje postup při plnění zadání včetně přesných znění jednotlivých příkazů. Součástí práce je rovněž sešit MS Excel s vytvořenou funkční kalkulačkou.

Obsah

1.
Zadání
2.
Podrobné zadání
3.
Řešení
3.1.
Začínáme a rozvržení
3.2.
Programování kalkulačky
3.2.1.
Tlačítka čísel
3.2.2.
Sčítání a odčítání
3.2.3.
Mocnina a odmocnina
3.2.4.
Goniometrické funkce
3.2.5.
Logaritmus
3.2.6.
Počítání s pamětí
3.2.7.
Změna znaménka
3.2.8.
Tlačítko rovná se
4.
Závěr
5.
Vytvořená kalkulačka v MS Excel

Úryvek

"Podrobné zadání:
Sestrojte v Microsoft Excel nejméně 5-ti místnou kalkulačku, která bude počítat s desetinnými čísly, dále pak základní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Potom musí obsahovat mocninu, odmocninu, n mocninu, n odmocninu, +/-, funkce sin, cos, tg, cotg, log, sin-1, cos-1, tg-1. Také bude obsahovat převody mezi jednotlivými číselnými soustavami mezi binární, desítkovou, oktalovou a hexadecimální. Operace proběhne až po stisknutí “rovná se“. Bude ukazována hodnota PI z minimálně 6 desetinnými čísly. Dále kalkulačka bude mít ukládání do paměti, vyvolání z paměti, mazání paměti. Bude obsahovat indikátor ukládaní do paměti, když bude hodnota v paměti, tak se ukáže indikátor M. V nastavení se bude moct měnit barva displeje. Dále bude tlačítko na přepínání zobrazení vědecké kalkulačky a standardní kalkulačky. Tlačítko se bude přepisovat po přepnutí do druhého módu, tlačítko vždy bude mít nápis druhého přepnutí než ve kterém se nacházíte.
Standardní kalkulačka obsahuje: klávesnici s čísly, operace jako sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocnina, odmocnina, n-tá mocnina, n-tá odmocnina, desetinnou čárku, změna znaménka, tlačítko rovná se, hodnota PI a smazání displeje.
Vědecká kalkulačka obsahuje: funkce jako tangens, kotangens, sinus, cosinus, logaritmus tg-1, sin-1, cos-1 , převody mezi soustavami binární, hexadecimální, oktalovou a desítkovou. Pracuje s pamětí s funkcemi (M+, MR, MS, MC).

Řešení:

Začínáme a rozvržení:
Kalkulačku budeme tvořit na listě jedna pod názvem listu „Kalkulačka“, nastavení kalkulačky umístíme na list dva pod názvem listu „Nastavení“. Ostatní listy můžete použít na pomocné výpočty a ostatní připomínky popřípadě na ostatní použití. Bude potřeba začít si připravit butony na jednotlivá tlačítka kalkulačka. Tlačítka vytvoříme pomocí panelu nástrojů – Formuláře, který si následně vyvoláme pomocí rolovacího menu: Zobrazit  Panely nástrojů  Formuláře. Tlačítka uspořádáme tak, aby se jednotlivá tlačítka dotýkala, aby tlačítka měla stejnou velikost a stejné písmo popisku. Dále kalkulačku rozdělíme na dvě části. V levé části bude kalkulačka standardní s lehkými početními operacemi. V pravé části bude kalkulačka vědecká s ostatními funkcemi. Tyto obě dvě části budou od sebe vzdáleny alespoň 30 pixelů. Displej bude umístěn nad kalkulačkou s mezerou pro indikátor paměti. Displej bude umístěn v buňce E6 na listě jedna. Nad standardní kalkulačkou bude název prográmku Kalkulačka. Pod tímto názvem budou vedle sebe tlačítka na přepínání mezi standardní a vědeckou kalkulačkou, nastavení, tlačítko na ukázání tvořitele. Takto navržená kalkulačka by měla zpřehlednit práci s ní. Nyní začneme se samotným programováním kalkulačky.

Programování kalkulačky:
Nejprve začneme se samotnými tlačítky s čísly. Použijeme příkaz, aby se nám daná čísla po stisknutí tlačítka ukazovala za sebou na displeji. Můžeme to obejít pomocí příkazů na message box, ale pro důmyslné propracování programu se tomu raději vyhneme.
Ukážeme si to např. na tlačítku s číslem 1. Příkaz zní takhle:

Sub tlacitko1() ‘začátek makra pod názvem tlacitko1
Range("A1").Select ‘označení buňky A1
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[5]C[4]&1" ‘buňka E6 se vloží do buňky A1 se znakem &
Range("E6").Select ‘označení buňky E6
ActiveCell.FormulaR1C1 = Range("A1").Value ‘vložení obsahu buňky A1 do buňky E6
End Sub ‘ukončení makra

Hodnota PI se bude zobrazovat jako deklarovaná proměnná a vložená do určené buňky."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby. Příkazy jsou zvýrazněny kurzívou.
Vytvořeno jako seminární práce z Výpočetní techniky.
Pro spuštění vědecké kalkulačky je nutné povolit makra.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22572
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse