Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Tvorba podnikatelského záměru a projektuv - výpisky z přednášek

Tvorba podnikatelského záměru a projektuv - výpisky z přednášek

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek malého a středního podnikání. Zaměřuje se na tvorbu podnikatelského záměru a projektu. Formou odrážek je definován pojem podnikatelský projekt, uveden jeho význam, i požadavky na něj. Dále jsou zmíněny druhy projektů, a podrobně rozebrán postup sestavení projektu. Analyzovány jsou rovněž jednotlivé fáze tvorby podnikatelské strategie, záměru a hodnocení projektu. V rámci hodnocení je popsána technickoekonomická studie, včetně finanční analýzy. V závěru jsou naznačeny způsoby a zásady financování projektu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikatelský projekt
2.1.
Význam projektu
2.2.
Definice projektu
2.3.
Požadavky na projekt
2.4.
Druhy projektů
3.
Postup sestavení podnikatelského projektu
3.1.
Tvorba podnikatelské strategie
3.2.
Příprava podnikatelského záměru
3.2.1.
Předinvestiční fáze
3.2.2.
Investiční
3.2.3.
Provozní (operační) fáze
3.3.
Hodnocení projektu
3.3.1.
Fáze identifikace
3.3.2.
Technicko-ekonomická studie (studie proveditelnosti)
3.3.3.
Samotná studie obsahuje
3.3.4.
Ukazatele
3.3.5.
Financování projektu
3.3.6.
Zásady zdravého financování
3.3.7.
Kroky při financování

Úryvek

"Podnikatelský projekt

význam projektu
1) pro vnitropodnikový účel
- slouží jako plánovací nástroj (jak bude realizace probíhat), rozhodovací (slouží k rozhodnutí, zda realizovat nebo ne), kontrolní

2) pro mimopodnikový účel
- pro investora (pro jeho přehled, kam investuje prostředky)
- pro zájemce o koupi podniku

definice projektu
= proces definování podnikatelského záměru
= soubor činností: plánování, organizování, řízení a kontrola procesů
- projekt je metodickým nástrojem záměru – má ověřit reálnost podnikatelského záměru
- projekt = předpis, model, šablona, ukazuje, jak má podnik v budoucnu vypadat
- otázky: Co se má udělat? Kdo to má udělat? Čím udělat? Kdy udělat? Kde udělat?Které činnosti musí na sebe navazovat? Lze dělat více věcí souběžně? Kolik to bude stát? Bude pro plynulou realizaci dostatek finančních zdrojů? Co se stane, nebude-li projekt dokončen včas?
- projekt definuje konkrétní záměr, obsahuje plán dílčích etap realizace záměru, specifikuje řízení činností
- týká se všech podnikatelských oblastí (trh, finance, výroba, lidi, okolí)

požadavky na projekt

1) stručnost a přehlednost
2) jednoduchost - aby byl srozumitelný pro investory

3) orientace na budoucnost
- má odhadovat budoucí vývoj na základě analýzy minulých, současných podmínek
- vystihnout trendy, zpracovat prognózy
4) věrohodnost a reálnost
- opírat se o relevantní data od garantované instituce (statistická data – př. od ČSÚ, komor, výzkumných ústavů, analýzy trhu marketingových společností)
- realita: uvést více variant budoucího vývoje (scénáře) - různé možnosti podmínek, které mohou nastat, vzít v úvahu vývoj předpokladů

5) ne příliš optimistický, ani pesimistický


7) nezakrývat slabá místa a rizika projektu
- upozorňovat na možná rizika znamená schopnost riziko identifikovat, zvyšuje možnost nalezení nástroje, kterým riziko eliminuji
- můžu být na riziko připraven
- díky analýze možného rizika poznám symptomy, můžu riziko odstranit v zárodku "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17664
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse