Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tvoření slov a slovní zásoba - maturitní otázka 27/43

Tvoření slov a slovní zásoba - maturitní otázka 27/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje základní pojmy týkající se tvorby slov odvozováním, skládáním a zkracováním. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Slovní zásoba, její rozšiřování - maturitní otázka 26/43, následující Odchylky od pravidelného členění věty - maturitní otázka 28/43.

Obsah

1.
Slovotvorba
2.
Odvozování (derivace)
2.1
Struktura slova
2.1.1
Morfémy
2.1.2
Základové slovo
2.1.3
Slovotvorný základ
2.1.3.1
Kořen
2.1.3.2
Kmen
2.1.4
Slovotvorné prostředky
2.1.4.1
Přípona
2.1.4.2
Předpona
2.1.4.3
Koncovka
2.1.5
Slovní čeleď
3.
Skládání (kompozice)
3.1.
Složeniny
3.1.1
Pravé, vlastní
3.1.2
Nepravé, nevlastní
4.
Zkracování
4.1
Iniciálové zkratky
4.2
Zkratková slova

Úryvek

“ 1) odvozování (derivace)
 tvoření slov s novým věcným významem pomocí předpon a přípon, popř. koncovek
 vznikají slova odvozená - deriváty
 v češtině nejčastější postup

struktura slova
slovotvorný základ + slovotvorný prostředek

stavební prvky slova, tzv. morfémy = nejmenší části slova, dále nečlenitelné, s
určitým významem

základové slovo = slovo, od kterého je jiné slovo odvozeno

slovotvorný základ = část slova bez koncovky
 kořen část slova, společná všem příbuzným slovům; dále nečlenitelný
 kmen část slova, která zbude po oddělení koncovky

slovotvorné prostředky
 přípona odvozovací morfém, stojí za základem; součástí bývá koncovka
 předpona odvozovací morfém, který stojí před základem
 koncovka = část na konci slova, která se mění při skloňování nebo časování
slovní čeleď (rodina) skupina slov se stejným kořenem"

Poznámka

Psáno v heslech. Může sloužit jen jako přehled.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475441d5b6507.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Tvoreni_slov_slovni_zasoba.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse