Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Typologie obchodních společností - bakalářská práce

Typologie obchodních společností - bakalářská práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obhájená bakalářská práce na téma znaků obchodních společností. Pojednává též o právnické osobě, historii a teoriích vzniku, jakožto i o konkrétních prvcích obchodních společností v ČR.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Právnické osoby
1.1.1.
Teorie fikce
1.1.2.
Teorie reality
1.2.
Základní dělení právnických osob
2.
Obchodní společnosti
2.1.
Historický vývoj
2.2.
Znaky
2.2.1.
Název
2.2.2.
Sídlo
2.2.3.
Národnost (osobnostní statut)
2.2.4.
Majetková samostatnost
2.2.5.
Organizační struktura
2.2.6.
Vznik na základě zákona
2.2.7.
Právní subjektivita
2.2.8.
Způsobilost k právním úkonům
2.2.9.
Deliktní způsobilost
2.3.
Vybrané pojmy obchodních společností
2.3.1.
Založení a vznik
2.3.2.
Vklady a základní kapitál
2.3.3.
Ručení
2.3.4.
Přeměny
3.
Závěr
4.
Resumé (Summary)
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2.2.7. Právní subjektivita

Právní subjektivita je jedním z právních rysů každé osoby a náleží k ní právo být nositelem, subjektem práv a povinností. Náleží každé osobě v právním slova smyslu po celou dobu její existence. Ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v § 18 odst. 1 umožňuje obecně právnickým osobám, tedy i obchodním společnostem, „způsobilost mít práva a povinnosti“.
Obchodním společnostem vzhledem k jejich abstraktní povaze však nejsou přiznána osobnostní práva související s lidskou přirozeností. Zatímco fyzické subjekty a právnické osoby veřejného práva mají svou právní subjektivitu vymezenou v zákonech, obchodní společnosti specificky užívají zákonů pouze jako limitního omezení spolu se základními dokumenty, které ji blíže specifikují.
„Speciální subjektivita statutární je typická pro právnické osoby soukromého práva. Statutární speciální subjektivita vyjadřuje míru autonomie soukromé vůle, limitovanou speciální subjektivitou ex lege a dávající prostor zřizovateli právnické osoby vymezit v zákonem stanoveném rámci konkrétní rozsah práv a povinností, které je oprávněna nabývat konkrétní právnická osoba (soukromého práva).“
Obchodní společnosti jsou rovnoprávnými subjekty s fyzickými osobami v občanskoprávních vztazích, neexistuje mezi nimi vztah nadřízenosti a podřízenosti. Nikdo nemůže druhému jednostranným úkonem vnutit nějakou povinnost. Rovnost fyzických a právnických osob je zřejmá i v obchodně-právních vztazích, když podnikatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Obě mají stejné právní postavení.
„Historie obchodních společností, které jsou a zjevně se stávají stále více pupkem sociálně ekonomického vývoje světa, ukazuje rozpor tendencí sledovaných obchodními společnostmi z období ekonomiky počátku kapitalistického systému. Adam Smith ve své bibli kapitalismu volné soutěže Bohatství národů chápal obchodní společnosti jako faktory, které jsou v rozporu a protikladné soutěžním silám trhu, a považoval je v tomto směru za negativní jev kapitalistické společnosti. V Této souvislosti prohlásil: „Všechny korporace byly založeny a všechny příslušné zákony byly přijaty proto, aby zabránily snižování cen vyvolanému díky volné soutěži, která k tomuto snižování nevyhnutelně vede.“
Zatímco na jedné straně ideálem protagonistů kapitalismu volné soutěže bylo individuální podnikání, odehrávající se v místních podmínkách, rozhodování realizované rovněž na lokální úrovni a demokratickou formou, na druhé straně velké obchodní společnosti praktikovaly tendence zcela opačné, které přerostly v proces v současné době nazývaná globalizace. Boj o omezení právní subjektivity je občanskou společností pomalu, ale jistě prohráván a s ubývajícím počtem surovin na planetě Zemi lze očekávat, že všem druhům obchodních společností bude přiznáváno stále více práv a okolní situace se jim bude stále víc přizpůsobovat. Nezbývá než doufat, než tato práva budou doprovázena i větší měrou odpovědnosti.
„Lidé již neovládají obchodní společnosti, nýbrž obchodní společnosti ovládají lidi.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10514
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse