Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Typologie podnikových činností a jejich organizace - maturitní otázka

Typologie podnikových činností a jejich organizace - maturitní otázka


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z obchodní akademie vysvětluje v heslech proces výroby, popisuje jeho průběh a typy. Objasňuje základní terminologii a představuje druhy podnikové evidence.

Obsah

1.
Výrobní činnost podniku (výroba)
2.
Výrobní proces
3.
Průběh výrobního procesu
4.
Výrobní kapacita podniku
5.
Výkon výrobního zařízení
6.
Hlavní typy výroby
7.
Podniková evidence

Úryvek

"Typologie podnikových činností a jejich organizace
Výrobní činnost podniku (výroba):
- spočívá v přeměně výrobních faktorů (vstupů) ve výrobky (výstupy)
- tato přeměna probíhá jako výrobní proces, který se skládá z celé řady procesů:
1) Pracovní proces – přímá účast člověka
2) Automatický proces – bez přímé účasti člověka
3) Přírodní proces – působí zde přírodní síly pro něž člověk vytvořil podmínky např.
kvašení, zrání
Výrobní proces zahrnuje
- všechny činnosti spojené se zabezpečením zboží a služeb, jako je najímaní pracovníků a jejich
příprava, zajištění kapitálových zdrojů a jejich efektivní využití
Výrobní proces probíhá obvykle v etapách
1) Předvýrobní etapa
- jedná se zde o vývoj nebo technologickou přípravu výrobku, zajištění výroby a
materiálu
2) Výrobní etapa
- probíhá samotný výrobní proces
3) Odbytová etapa
- skladování, prodej
- samotnou výrobu ve výrobním podniku členíme na:
a) Hlavní výroba – její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku
b) Vedlejší výroba – výroba polotovarů, náhradních dílů
c) Doplňková výroba – zde se využívá zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby
d) Přidružená výroba – obvykle se od předcházejících liší charakterem výroby, např.
budvar vyrábí jogurty
Výrobní kapacita podniku
- charakterizujeme ji jako maximální objem produkce, který může výrobní jednotka vyrobit za
určitou dobu (obvykle to bývá kalendářní rok, měsíc, den, hodina)
Výkon výrobního zařízení
- zde se uvažuje o maximální výrobnosti za jednotku času (obvykle za 1 hodinu) daného stroje,
zařízení
Hlavní typy výroby
- podle sortimentu o rozsahu výroby rozeznáváme 3 základní typy výroby:
1. Kusová výroba
- jedná se zde o výrobu na zakázku
- vyrábí se poměrně velký počet druhů výrobků, ale ne velký počet kusů a vnepravidelných
časových odstupech"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf) a je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ede401cbc16a.zip (92 kB)
Nezabalený formát:
Typologie_podnik_cinnosti_MO.pdf (95 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse