Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typologie podniku - základní členění

Typologie podniku - základní členění

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá základní typologií podniku. Člení firmy podle právní formy, podle sektorů a hospodářských odvětví, dle velikosti i typu výroby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podniky podle právní formy
2.1.
Podnik jednotlivce
2.2.
Osobních společnosti
2.3.
Kapitálová společnost
2.4.
Družstvo
2.5.
Veřejnými podniky
3.
Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví
4.
Podniky podle velikosti
5.
Podniky podle typu výroby

Úryvek

"b) Do osobních společností patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.
Veřejná obchodní společnost je sdružení nejméně dvou podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem. Společníci vkládají peněžité i nepeněžité vklady a za závazky společnosti ručí veškerým svým majetkem. Obchodním vedením je v rukou všech společníků.
Komanditní společnost zakládají dva a více společníků, a to komanditista (který ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu) a komplementář (který ručí celým svým majetkem). Obchodní řízení firmy přísluší pouze komplementářům.

c) Charakteristickým rysem kapitálové společnost je kapitálová účast společníků. Patří sem společnost s ručením omezeným a akciová společnost.
Společnost s ručením omezeným může být založena FO i PO i dokonce jednou osobou. Společník odpovídá za závazky jen do výše svého vkladu. Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel.
V akciové společnosti je základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií (akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a v případě likvidace i na likvidačním zůstatku). Může být založena jedním zakladatelem, pokud je to PO, nebo více zakladateli FO. Akcionáři za závazky společnosti neručí. Nejvyšším kontrolním orgánem je dozorčí rada, statutárním orgánem je představenstvo, které jmenuje generálního ředitele.

d) Družstvo je organizace vlastněná a provozovaná společností osob (nejméně 5 členů), jejímž cílem není vytvářet zisk, ale dávat užitek svým členům. Členové za závazky družstva neručí. Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise.

e) Veřejnými podniky jsou organizace, které zajišťují některé důležité služby, jako je např. železniční a vodní doprava, správa silnic, pošta, rozhlas apod., nebo zajišťují výrobu a těžbu některých důležitých statků, jako např. elektřina, uhlí a zbraně.
Neziskovými organizacemi jsou zajišťovány některé služby, jako je obrana státu, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, vzdělávání. Do neziskových společností patří rozpočtové organizace (které jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí, kam odvádějí i své příjmy), příspěvkové organizace (které jsou financovány z příjmů vlastní činností a z rozpočtu státu nebo obcí), občanská sdružení (zdrojem příjmů jsou dary, členské příspěvky apod.) a nadace (finanční prostředky poskytuje zakladatel, nebo jsou tvořeny dary, příspěvky apod.)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14508
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse