Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typologie učitelů, požadavky na výkon učitelské profese

Typologie učitelů, požadavky na výkon učitelské profese

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s typologiemi učitele. Nejdříve definuje základní pojmy, poté vypisuje požadavky na výkon učitelské profese. Informuje o typologii učitelů dle I. P. Pavlova, Zaborowského a Andersonova. Heslovitě zmiňuje funkce učitele a vychovatele. V závěru analyzuje zvláštnosti a rozpory sociální pozice pedagogické profese.

Obsah

1.
Definice základních pojmů
1.1.
Vyučování
1.2.
Vzdělání
1.3.
Učitel
1.4.
Vychovatel
1.5.
Výchova
1.6.
Pedeutologie
2.
Požadavky na výkon profese
3.
Nejznámější typologie učitelů
3.1.
I. P. Pavlov
3.2.
Zaborowský
3.3.
Andersonova typologie
3.4.
Oblast, na kterou učitel bude klást ve vztahu k žákům důraz
3.4.1.
Učitel logotropický
3.4.2.
Učitel paidotrop
4.
Funkce učitele a vychovatele
5.
Sociální pozice pedagogické profese (zvláštnosti a rozpory)

Úryvek

"P o ž a d a v k y n a v ý k o n p r o f e s e

Kvalita vztahu mezi učitelem a žákem je velmi důležitým faktorem a má výrazný vliv na formující vztah žáka k učebnímu předmětu, na jeho pracovní výsledky a vědomosti. Ovlivňuje současně i domácí přípravu žáků na vyučování a vztah žáků ke škole vůbec.

- nutnost neustálého soustředění
- všeobecné a odborné vzdělání učitele / znalost oboru, jemuž vyučuje /
- pedagogické a psychologické vzdělání / zkvalitňuje průběh výuky a výchovy /
- pedagogický takt a citlivost v jednání s mládeží / znalost lidské a dětské psychiky – křikem a nadáváním nikdy nic nevyřešíme /
- morální profil učitele / např. čestnost, odpovědnost, pracovitost, skromnost, lidskost a vyrovnanost /
- společenská způsobilost, vztah k mládeži a učitelství / projevuje se radostí z kontaktu s mladými lidmi, být ochoten se vychovávanými zabývat + spokojenosti se svou profesí /
- osobnostní způsobilost / nemít tak časté výkyvy nálad, mít dostatek trpělivosti, sebeovládání, cílevědomosti, rozhodnosti a důslednosti /
- estetický profil učitele / kultura projevu, vystupování, péči o zevnějšek, ale i o prostředí školy, třídy, dílny. Vztah k umění, přírodě, ke kultuře /
- fyzická zdatnost a zdravotní stav
- vysoká a pro pedagogický proces vyhovující úroveň paměti, myšlení, pozornosti a citového života
- dobré organizační předpoklady
- motivační způsobilost / lásku ke své práci, žákům, radost z něčeho nového a nepoznaného, učitel pro svou motivaci potřebuje – morální i materiální ocenění od zaměstnavatele, kolegů, blízkých, ale i od společnosti /
- vyhovující temperament

N e j z n á m ě j š í t y p o l o g i e u č i t e l ů
1. I. P. Pavlov – jeho typologie vychází z vlastnosti CNS / sangvinik, cholerik, flegmatik , melancholik /, jednak ze vztahu první a druhé signální soustavy:
a) typ umělecký= + živý, názorný výklad - u žáků nedostatečně rozvíjí abstraktní, slovně logické myšlení
b) typ myslitelský= + dobré předpoklady pro rozvíjení myšlení žáků – výklad bude málo konkrétní a názorný, bez vztahu k praxi, může být formální
c) typ praktický= + vyvážené používání slova i názornosti, účinná organizace práce , propojení teoretikým. vyučování s praktickým životem
2. Zaborowský – rozlišuje učitele podle vztahu k žákovi:
a) autokratický typ= usiluje o maximální koncentraci moci a podřízení žáků, má od nich odstup, využívá příkazy, tresty a zákazy. Velmi malý zájem o soukromý život žáků , jejich problémy. Ve třídě je napětí, strach a u starších žáků vzdorovitost a konflikty.
b) demokratický typ= důvěra ve vzájemných vztazích, zájem o problémy žáků, zákazy a příkazy omezuje na minimum, snaží se o samostatnost a osobní odpovědnost žáků. Pochválí, povzbudí, snaží se o to aby mezi ním a žáky nedocházelo k častějším konfliktům."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18246
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse