Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typologie vysokoškolských studentů

Typologie vysokoškolských studentů

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce vytvořená na oboru Sociální pedagogika charakterizuje vysokoškolského studenta včetně jeho rolí a ukazuje, jaké osobnostní i situační charakteristiky relevantní pro studium studenti sdílí nebo se v nich naopak mohou odlišovat. Nakonec podává typologii vysokoškolských studentů založenou na jejich motivaci.

Obsah

Souhrn…………………………………………………………………………………………..3
Klíčová slova…………………………………………………………………………………...3
1
Kdo je vysokoškolský student………………………………………………………………..4
2
Tři úhly pohledu a role studenta………………………………………………………….…..4
2.1
Osobnost se zájmy a potřebami………………………………………………….…….. ….4
2.2
Učící se jedinec…………………………………………………………………….……….4
2.3
Klient………………………………………………………………………………….……4
3
Rozdělení studentů podle formy studia………………………………………………………4
3.1
Tradiční studenti…………………………………………………………………………....4
3.2
Netradiční studenti…………………………………………………………………………4
4
Životní situace a odlišné životní zkušenosti a bariéry ovlivňující studenty………………….
5
Předpoklady k úspěšnému studiu…………………………………………………………….
6
Vytvoření správných představ o schopnostech………………………………………………5
6.1
Sebepojetí…………………………………………………………………………………. 5
6.2
Sebehodnocení……………………………………………………………………………..6
7
Tři zdroje motivace k učení………………………………………………………………….6
7.1
Poznávací potřeby………………………………………………………………………….6
7.2
Sociální potřeby……………………………………………………………………………6
7.3
Výkonové potřeby………………………………………………………………….………6
8
Psychické dispozice studenta………………………………………………………………...6
8.1
Schopnosti………………………………………………………………………………….6
8.2
Temperament……………………………………………………………………….………6
8.3
Motivační dispozice……………………………………………………………….………..6
8.3.1
První kategorie - vnější motivace………………………..……………………………….6
8.3.2
Druhá kategorie - vnější motivace…………….………………………………………….6
8.3.3
Třetí kategorie - vnitřní motivace………………………………………………………...7
Shrnutí a závěr………………………………………………………………………………….7

Úryvek

"Vysokoškolský student je fyzická osoba, která splnila případné požadavky přijímacího řízení a byla přijata ke studiu. Zpravidla je to student který, již dosáhl středoškolského vzdělání a řádně jej zakončil.

Vysokoškolský student je člověk, který se systematicky vzdělává na vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se činnosti zvané studium.
Informačně gramotný vysokoškolský student je schopen porozumět odborným textům svého studijního oboru, vyvozovat z nich podstatné myšlenky a zároveň sám psát odborné texty s využitím poznatků z informačních zdrojů, které cituje s ohledem na autorský zákon a podle zásad tvorby bibliografických citací.

Ovládá mateřský jazyk a dokáže se v něm slovně i písemně vyjadřovat, zná a používá odbornou terminologii svého studijního oboru v mateřském jazyce na úrovni potřebné k práci s odbornými informačními zdroji a komunikaci v rámci komunity daného oboru. Používá běžně dostupné informační a komunikační technologie potřebné k vyhledání, získání, zpracování a prezentaci informací (různého typu a formátu), které se týkají jeho studia a odborné práce. Je si vědom morálních a právních aspektů využívání informací a pracuje s informacemi v souladu s autorskou etikou a autorským právem.

2. Student je vnímán ve třech úhlech pohledu a rolích.

2.1. V první řadě jako osobnost vyhraněnými zájmy a životními potřebami.

2.2. V druhé řadě jako učící se jedinec, který vykazuje určité vzdělávací potřeby a zájmy.

2.3. Ve třetí řadě jako klient, odběratel vzdělávacího programu, který očekává, že vysoká škola ho připraví pro úspěšný výkon povolání.

3. Běžně se studenti vysoké školy dělí na dvě skupiny. Liší se zejména věkovou strukturou, životními rolemi a zkušenostmi, postoji ke studiu, zodpovědností a v neposlední řadě také bariérami v učení.

3.1. Tradiční studenty, kteří studují formou prezenčního studia.

3.2. Netradiční studenty, což jsou studenti ostatních forem studia.

4 Velmi důležitým aspektem pro studenty je v jaké životní situaci se nacházejí. Životní situace mohou být pro studenty příznivé nebo nepříznivé, proto mohou učení a studium usnadňovat nebo komplikovat. "


Poznámka

Katedra sociální pedagogiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse