Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Typologie zdravotnických zařízení - maturitní otázka

Typologie zdravotnických zařízení - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka velmi stručně seznamuje s typologií zdravotnických zařízení. Charakterizuje zařízení léčebně preventivní péče a zařízení hygienické služby, i nestátní zdravotnická zařízení.

Obsah

1.
Zařízení léčebně preventivní péče
1.1.
Zařízení ambulantní péče
1.2.
Lůžková zařízení
2.
Zařízení hygienické služby
3.
Nestátní zdravotnická zařízení

Úryvek

"Zdravotnická zařízení dělíme na:

1) Zařízení léčebně preventivní péče

a) zařízení ambulantní péče
- poskytují obyvatelstvu základní a specializované zdravotnické služby včetně prevence
- jsou to:
- ordinace praktických lékařů (lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, ženských lékařů, stomatologů) a odborných ambulantních lékařů
- vyšetřovací a léčebné složky ( laboratoře, rentgenová pracoviště, rehabilitační pracoviště

b) lůžková zařízení
1) nemocnice
- poskytují ambulantní a lůžkovou základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči
- součástí je i péče preventivní
- členění nemocnic:
- lůžková část
- ambulantní část
- společné vyšetřovací a léčebné složky
- hospodářské a technické služby
- další organizační části – ARO, JIP, doléčovací jednotky, RZP nebo lékárny

2) odborné léčebné ústavy
- plní úkoly podle svého odborného zaměření, většinou na poskytování následné péče a péče o dlouhodobě nemocné
- patří sem:
- léčebny pro dlouhodobě nemocné „LDN“
- léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí „TRN“
- psychiatrické léčebny – poskytují péči osobám, jimž je uloženo povinné léčení
- rehabilitační ústavy
- ozdravovny pro děti a dospělé
- sanatoria"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a000e164ad4c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Typologie_zdravotnickych_zarizeni_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse