Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Typy osobnosti: Jung, Kretschmer, Sheldon, Adorno

Typy osobnosti: Jung, Kretschmer, Sheldon, Adorno


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručnou heslovitou formou zabývá jednotlivými typologiemi. Nejpodrobněji je rozepsána Jungova typologie, ve které autor rozepisuje typy extrovertních a introvertních osobností podle čtyř základních psychických funkcí.

Obsah

1.
Jungova typologie extraverze a introverze
2.
Kretschmerova konstituční typologie
3.
Typologie W.H. Sheldona
4.
Typ autoritární osobnosti Adorna

Úryvek

"KRETSCHMEROVA KONSTITUČNÍ TYPOLOGIE

- termín konstituce zn.utváření těla člověka
- především je nutno charakterizovat typ stavby těla
- vedle tzv. DYSPLATICKÉHO (neurčitého) typu rozlišuje 3 stavby těla : ASTENICKÝ(LEPTOSOMNÍ), ATLETICKÝ, PYKNICKÝ (viz temperament.doc)
astenik – schizothym – nápadný – idealista
pyknik – cyklothym – dobrá adaptace – realista
atletik – ixothym (viskózní) – těžkopádnost – zuřivec
dysplastik…90% člověk

TYPOLOGIE W.H. SHELDONA

- Sheldon udělal fotografie 4000 studentů a dospěl ke třem typům stavby těla
- Stavba těla má tři komponenty : tuky, svaly, nervy
1. endomorfní typ – utvářen vnitřně – tuky
2. mezomorfní typ – utvářen vnějšně – svaly
3. ektomorfní typ – utvářen vnitřně – nervy
- příslušné psychol.typy nazval : (viz temperament.doc)
VISCEROTONIE – endomorfní typ
SOMATOTONIE – mezomorfní typ
CEREBROTONIE – ektomorfní typ"

Poznámka

Přednášky z psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4652997b86a89.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Typy_osobnosti.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse