Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typy podniků

Typy podniků

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje právnímu, i obecnému vymezení podnikání, vymezení podniků a jejich typů. V závěru autor hodnotí situaci v podnikání v ČR, podává návrhy na zlepšení. Závěr obsahuje výpis přímých zahraničních investic.

Obsah

1.
Typy podniků
2.
Vymezení podniku
3.
Podniky můžeme charakterizovat těmito znaky
4.
Právní úprava podnikání
5.
Členění podniků
6.
Podnikání podle živnostenského zákona (ŽZ)
7.
Všeobecné podmínky pro provozování živností
8.
Podnikání podle obchodního zákoníku (OZ)
9.
Z hlediska postavení společníků máme společnosti
9.1
Veřejná obchodní společnost
9.2
Komanditní společnost
9.3
Společnost s ručením omezeným
9.4
Akciová společnost
10.
Analýza situace v ČR a vlastní názor na její řešení
11.
Tabulka přímých zahraničních investic v České republice (mil. USD)

Úryvek

“ Všeobecné podmínky pro provozování živností:

1) dosažení věku 18 let
2) způsobilost k právním úkonům
3) bezúhonnost, pokud zákon nestanoví jinak (za bezúhonného člověka se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstat souvisí s předmětem podnikání nebo za jiný trestný čin spáchaný úmyslně)
Rozdělení živností:
1) Ohlašovací - při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení. Dělíme je takto:
a) řemeslné - vyžaduje se prokázání odborné způsobilosti vyučením v oboru
b) vázané - odborná způsobilost získaná jiným způsobem
c) volné - zde se nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti
2) Koncesované - smějí být provozovány na základě koncesní listiny

Podnikání podle obchodního zákoníku (OZ)

Společnost (V.O.S., K.S., s.r.o., a.s.), kterou podle OZ založí jeden nebo více společníků není považována za fyzickou osobu (F.O.) jako podnikatel, provozující svou činnost na základě ŽZ, ale za právnickou osobu (P.O.), kterou tvoří uzavřené společenství osob, v němž je provozována podnikatelská činnost na společná rizika společníků.

Z hlediska postavení společníků máme společnosti:

1) Osobní - osobní účast společníků na ručení za závazky (V.O.S., K.S.)
2) Kapitálové - společníci ručí za závazky společnosti svým majetkem pouze do výše svého nesplaceného vkladu zapsaném v obchodním rejstříku

Veřejná obchodní společnost

Společnost, ve které alespoň dvě osoby (F.O. či P.O) podnikají pod společných obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. V.O.S. se zakládá uzavřením společenské smlouvy mezi společníky, kde se vymezí například obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání Společnost pak vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Osobní ručení společníků za závazky společnosti trvá i po jejím zániku.

Komanditní společnost

Tato společnost musí mít minimálně dva společníky, z nichž jeden ručí za závazky společnosti celým svým majetkem a druhý pouze svým vkladem. Tito se nazývají komplementáři a komanditisté."

Poznámka

Obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera978
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse