Typy poptávky


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek marketingu popisují jednotlivé typy poptávky a úkoly marketingu za jejich situace.

Obsah

1.
Negativní
2.
Nulová
3.
Latentní
4.
Klesající
5.
Nepravidelná
6.
Plná
7.
Nadměrná
8.
Škodlivá

Úryvek

"1) negativní – trh je ve stavu negativní poptávky, jestliže hlavní část trhu nemá produkt v oblibě, a je dokonce ochotna zaplatit za to, aby se mu vyhnula. Lidé mají negativní poptávku po očkování, zubním ošetření, vaskulárních a žlučníkových operacích. Zaměstnavatelé pociťují negativní poptávku po bývalých vězních a alkoholicích jako zaměstnancích. Úkolem marketingu je analyzovat důvody nepříznivě trhu a to, zda marketingový program, sestávající z nového designu výrobku, nižších cen a pozitivnější propagace, může změnit názory a postoje trhu.

2) nulová – cílový zákazníci nemají o produkt zájem nebo o jeho existence nevědí. Farmáři se nemusejí zajímat o novou metodu hospodaření na farmě a vysokoškolští studenti nemají zájem o kurzy cizích jazyků. Úkolem marketingu je nacházet způsoby, jak spojovat užitky produktů s přirozenými potřebami a zájmy lidí.

3) latentní – mnozí zákazníci mohou sdílet silnou potřebu, která nemůže být uspokojena kterýmkoli z existujících produktů. Existuje silná latentní poptávka po neškodných cigaretách, bezpečnějších sídlištích a úspornějších automobilech. Úkolem marketingu je změřit velikost latentní poptávky a rozvíjet účelné produkty, které by uspokojil potřeby a přání potenciálních zákazníků.

4) klesající – každá organizace dříve i později musí čelit klesající poptávce po jednom či více produktech. Církve zažily úpadek počtu věřících, soukromé vysoké školy se potýkaly se snížením počtu uchazečů. Úkolem marketingu je analyzovat příčiny tržního poklesu a určit, může-li být poptávka znovu stimulována nalézáním nových cílových trhů nebo efektivnější komunikací s potenciálními zákazníky. Cílem je zvrátit klesající poptávku prostřednictvím tvůrčího marketingu.

5) nepravidelná – mnohé organizace čelí poptávce, která se mění v určitou roční dobu, denně nebo dokonce každou hodinu, a způsobuje tak nevytíženost i přetíženost kapacity. Při hromadné dopravě jsou mnohá dopravní zařízení nevyužita mimo dopravní špičku a během ní nestačí. Muzea jsou ve všedních dnech navštěvována minimálně, o víkendech jsou však přeplněna. Operační sály nemocnic mají počátkem týdne nadbytek pacientů, koncem týdne nedostatek. Úkolem marketingu, nazývaným synchromarketing, je změnit nehodný průběh poptávky prostřednictvím pružné tvorby cen, propagací produktů a dalších podnětů.

6) plná – poptávka se rovná objemu činnosti organizace. Úkolem marketingu je udržet běžnou úroveň poptávky i přes měnící se preference zákazníků a zvyšující se konkurenci. Organizace musí udržovat nebo zlepšovat jakost svých produktů a spokojenost zákazníků musí neustále vyhodnocovat, aby se ujistila o své dobré práci.

7) nadměrná – některé organizace stojí před úrovní poptávky, která je vyšší, než mohou nebo chtějí zvládnout. Yosemitský národní park je v létě zoufale přeplněný. Úkol marketingu, nazývaný demarketing, vyžaduje nalezení způsobu, jak poptávku trvale nebo dočasně snížit. Všeobecný demarketing usiluje o to, aby nepovzbuzovat celkovou poptávku. Sestává z takových kroků, jako je zvýšení cen i snížení úrovně propagace a služeb. Výběrový demarketing spočívá ve snaze snížit poptávku z těch částí trhu, které jsou méně ziskové nebo produkt méně potřebují. Cílem demarketing není poptávku zničit, pouze její úroveň snížit, a to buď dočasně, nebo natrvalo.

8) škodlivá – nezdravé produkty potřebují organizované úsilí věnované tou, aby lidé byli odrazení od jejich spotřeby. Kampaně proti prodeji se organizují u cigaret, alkoholu, tvrdých drog, ručních zbraní a filmů propagujících násilí. Marketing má za úkol přinutit lidi, aby se něčeho vzdali, a to s využitím takových nástrojů, jako jsou odstrašující sdělení, zvýšení cen a snížená dostupnost."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511e981575fc3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Typy_poptavky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse