Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typy republiky

Typy republiky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text definuje různé typy republiky. Popisuje nejen prezidentskou, socialistickou, parlamentní a kancléřskou republiku, ale také přímou a nepřímou demokracii. Uvádí konkrétní republiky na příkladu Itálie a Francie. Zmíněny jsou také dvě politické zajímavosti a předloženy dvě politické mapy.

Obsah

1.
Vysvětlení pojmu republika
2.
Charakteristika druhů a typů republiky
2.1.
Prezidentská republika
2.2.
Neo-prezidentská republika
2.3.
Socialistická republika
2.4.
Parlamentní republika
2.5.
Kancléřská republika
2.6.
Poloprezidentská republika
2.7.
Ultraprezidentská republika
2.8.
Přímá demokracie
2.9.
Nepřímá demokracie
3.
Konkrétní případy republiky
3.1.
Itálie
3.2.
Francie
4.
Aktuální události
4.1.
Česká politická strana chce změnu na monarchii
4.2.
Karibské ostrovy Sv. Vincent a Grenadiny se republikou nestanou
5.
Politické mapy

Úryvek

"• Vysvětlení pojmu republika:
Pojem republika pochází z latinských pojmů res = věc a publica = veřejná, v překladu tedy doslova věc veřejná. Což symbolizuje podíl lidu na chodu státu.
Je to taková státní forma, ve které neexistuje dědičný panovnický úřad. V čele státu je určitá osoba (hlava státu – většinou prezident), která je volená buď přímo (přímé volby) nebo nepřímo (parlamentem) na určité volební období. Představitelé republiky jsou voleni pouze na základě ústavy (zákonodárným sborem, přímo občany nebo jinak).
Je to forma vlády, ve které působí na určité období volené orgány státní moci, zejména nejvyšší zastupitelský sbor a hlava státu.
Republiková forma státu předpokládá formální rovnost občanů ve státě a společnosti. Povaha republiky závisí na tom, v kterém typu státu se uplatňuje.
Státní moc se odvíjí od lidu a existují zde tři základní složky státní moci, které by měly být navzájem nezávislé (moc výkonná, zákonodárná a soudní.)
Republika existovala jako forma vlády již v otrokářském státu, ve starém Řecku a Římě, kde se rozlišovala aristokratická republika, v níž se účastnila voleb jen úzká privilegovaná skupina aristokracie, a demokratická republika, v níž se podíleli na volbách všichni občané, s výjimkou otroků. Ve feudálním státu se republiková forma uplatňovala v tzv. městských republikách.
S pojmem republika také úzce souvisí pojem demokracie, což je forma vlády (případně státu), v které je zdrojem moci lid.
• Charakteristika druhů a typů republiky:
Republiky můžeme podle způsobu vlády rozlišit na jednotlivé typy:
a) Prezidentská republika:
V prezidentské republice je prezident představitelem výkonné moci, který stojí v čele státu a zároveň plní úkoly moci výkonné. Prezident může být volen přímo občany (Rusko) nebo nepřímo prostřednictvím volitelů (USA). Je dokonce jediným ústavou daným držitelem výkonné moci, což znamená, že také předsedá vládě. Vedle něj zde existuje i zákonodárný orgán.
Prezident je hlavou státu a zároveň hlavou výkonné moci, je na parlamentu nezávislý a není mu odpovědný, volený občany. Má vůči němu právo veta a může stát u zrodu zákonů. Protože prezident není parlamentu odpovědný, je tato forma označována jako dualistický výkon státní moci. "

Poznámka

Práce obsahuje mapy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře. Přímé citace však nejsou vyznačeny.
Referát pro předmět Základy sociálních věd - politologii na gymnázium.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19189
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse