Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Typy společností a problém přežití

Typy společností a problém přežití

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá typy společností a problémem přežití. Dělí společnost na archaickou, tradiční, moderní a stručně každý typ charakterizuje. Řeší problém přežití v prostředí, zamýšlí se nad podstatou socializace, sociální kontroly, i sociální nerovnosti. Zmiňuje význam orientace, komunikace a jejich klasifikaci.

Obsah

1.
Typy společností
1.1.
Společnost archaická
1.2.
Společnost tradiční
1.3.
Společnost moderní
2.
Problém přežití
2.1.
Socializace a sociální kontrola
2.2.
Sociální nerovnosti
2.3.
Orientace, komunikace a její druhy

Úryvek

"2.Společnost tradiční (předindustriální) – Přichází s přechodem k zemědělství. Ve společnosti roste význam mužů, tzv. patriarchát. Objevují se první projevy náboženství v podobě rituálů, víry v posmrtný život, později se náboženství dotýká i filosofie. Tradice má význam autority. Společnost prochází pouze pomalými, v rámci generace nepostřehnutelnými změnami. Existuje rozsáhlejší dělba práce, společnost se začíná organizovat na kasty a stavy, sdružuje se v městských státech nebo na feudálních panstvích. Ze samotné dělby práce vyplývá a priori vyšší stupeň kultury: Rozvíjí se samostatné obory, roste celkové ekonomické i osobní bohatství, zvyšuje se úroveň vzdělanosti, avšak většina lidí je stále negramotná. Bohatství ale nepřináší svobodu, „pouze“ větší moc pro privilegované. To může paradoxně negativně ovlivnit další vývoj společnosti (pro bohaté a mocné bývá bohatství a moc zdrojem pravdy, pravdy vůči nim kruté – viz. např. církevní reformy). Projevuje se tzv. dvoustupňový charakter společnosti - zatímco vládci se snaží chránit své území, případně expandovat do sousedních říší – soupeřit s jinými privilegovanými stavy, drtivá většina neprivilegovaných lidí si žije víceméně nezávisle na okolnostech na venkově a udržuje si svoje specifický rodový charakter. Obvykle čím bývalo panství větší, tím hůře se obvykle vladaři kontrolovalo jeho území, kvůli omezeným hospodářským zdrojům. Poddaní jsou omezováni na lidských právech, které jim diktuje feudál. Moc a práva z ní vyplývající se dědí. Vlastnictví půdy je považováno za určující ukazatel práv a svobody. Tradiční společnost je stále relativně pevně svázaná s přírodou. Přírodní zdroje sice nevyhnutelně potřebuje, využívá je, avšak není schopna je dostatečně efektivně transformovat. Výroba je nenáročná na energii, vyrábí se pouze za pomoci přírodních sil. Myšlení je zprvu nezávislé na víře, později se víra stává podmínkou myšlení, aby se nakonec opět mohlo stát nezávislým. Náboženský způsob výkladu o původu světa se bere jako samozřejmý.

Tradiční společnost jako obecný pojem v sobě zahrnuje všechny společnosti předindustriální: primitivní (málo početné společnosti bez písemné kultury, na nízkém stupni technického vývoje, přímo využívající přírodu pro svou obživu. Společensky homogenní skupina, bez patrných sociálních rozdílů, vztahy jsou strukturovány na příbuzenské bázi. Koloniální expanze přivodily zánik většiny těchto společností), agrární(převládá zemědělská výroba, společenské vztahy jsou orientovány na vlastnictví a obdělávání půdy. pozn.: jiný termín „rolnická společnost“ se používá pro charakteristiku obyvatelstva venkovského, poměrně uzavřeného specifického světa, který však již může být v globálu začleněn do společnosti značně industrializované), kupecké a válečnické atd.

3.Společnost moderní (industriální) – transformuje se ze společnosti tradiční v průběhu průmyslové revoluce. Je vlastně jejím produktem; v tomto období vzniká i sociologie jako věda. Proces transformace společnosti byl zásadně ovlivněn bouřlivými ekonomickými změnami, plynoucími z výrazně efektivnější pokročilé dělbě práce. Donedávna byl průběh vývoje moderní společnosti brán jako úspěch, kdy se poválečné země velmi rychle zapojovaly do hospodářských struktur. Vize nekonečného ekonomického růstu se brala jako pozitivní záležitost. Tento trend dával všeobecně důvod k optimismu. Pokročilá automatizace výroby nahrazuje pracovní sílu, lidstvo je ale s to vyprodukovat stále více, tudíž není bezprostředně potřeba více lidí zaměstnávat; vzniká nový fenomén nezaměstnanosti. Lidé se stěhují do měst za prací, vznikají aglomerace, rozvíjí se infrastruktura."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera154
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse