Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ucelený přehled grafů funkcí ze střední a vysoké školy

Ucelený přehled grafů funkcí ze střední a vysoké školy


Kategorie: Matematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje nascanované nákresy průběhu jednotlivých funkcí. Tyto scany nejdou dále jinak komentovány.

Obsah

1.
Fce konstantní
2.
Fce lineární
3.
Fce s absolutní hodnotou
4.
Fce kvadratická
5.
Fce mocninná
6.
Nepřímá úměrnost
7.
Exponenciální fce
8.
Logaritmická fce
9.
Přirozený a dedaktický logaritmus
10.
Goniometrické fce (sinx, cosx, tgx, cotgx)
11.
Goniometrické fce inverzní (arcsinx, arccosx, arctgx, arccotgx)

Úryvek

“ Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce se skládá jen z grafiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4760333bb3d87.zip (1859 kB)
Nezabalený formát:
Uceleny_prehled_grafu_fci.doc (1891 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse