Název Goodness Staženo

Ucelený přehled grafů funkcí ze střední a vysoké školy

Práce obsahuje nascanované nákresy průběhu jednotlivých funkcí. Tyto scany nejdou dále jinak komentovány.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

2891x

Vzorečky na statistiku

Modus, medián, kvantily, bodový graf, rozptyl, variační koeficient, variační rozpětí, koeficient asymetrie,...
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

566x

Odhady parametrů statistického souboru

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

191x

Cvičení z matematiky v ekonomii

Práce popisuje způsob použití některých matematických metod a ukazuje jakým způsobem, v jakých situacích je možno je využít v ekonomii. Jednotlivá pou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Matematika

57x

Pravděpodobnost

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Matematika

48x

Finanční a pojišťovací matematika - přednášky slovensky

Práce je souborem přednášek z finanční a pojišťovací matematiky. Sleduje úrok a umořování úroků, spoření, renty i hypotéční úvěry. Rozebírá běžné účty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Pojišťovnictví, Matematika

39x

Násobení matic

Násobení matic - definice, ukázkový příklad, postup řešení, výsledek. Násobení matic na horní trojúhelníkovou - jak vypadá, ukázkový příklad, postup ř... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

32x

Příklady z kombinatoriky

Příklady z kombinatoriky i s řešením.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

14x

Matematické návody na výpočet příkladů

Jedná se o matematické návody na výpočet příkladů, které řeší lokální extrémy a monotonii. Práce dále uvádí konkávita a konvexita, definiční obory 2. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

9x

Lineární algebra - úvod

Práce obsahuje ručně psané zápisky z úvodní přednášky předmětu Lineární Algebra I. Zabývá se teorií související se soustavami lineárních rovnic, Gauss... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

8x
1  2  »