Účetní doklady


Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce seznamuje s druhy účetních dokladů. Představuje jejich právní úpravu a nakonec popisuje krok po kroku oběh v praxi.

Obsah

1.
Členění dokladů a jejich charakteristika
1.1
Podle druhů
1.2
Podle počtu dokladů v účetním případu
1.3
Podle vztahu k okolí
2.
Právní úprava náležitostí účetních dokladů
2.1
Označení účetního dokladu
2.2
Popis obsahu účetního případu a označení účastníků
2.3
Peněžní částka
2.4
Okamžik uskutečnění účetního případu
2.5
Podpisový záznam osoby
3.
Oběh účetních dokladů
3.1
Přezkoušení
3.2
Příprava k zaúčtování
3.3
Zaúčtování
3.4
Archivace a skartace dokladu

Úryvek

"Členění dokladů a jejich charakteristika
1) podle druhů:
a) přijaté faktury (PFA) = dodavatelská faktura = závazek (dluh)
b) vydané faktury (VFA) = odběratelská faktura = pohledávka
c) pokladní doklady = příjmový pokladní doklad (PPD)
výdajový pokladní doklad (VPD)
d) styk s bankou = výpis z běžného účtu (VBÚ)
výpis z úvěrového účtu (VÚÚ)
e) sklady = příjemka, výdejka, převodka (naznačuje pohyb zásob mezi vnitropodnik. Sklady
f) v oblasti dlouhodobého majetku (DM) = zápis o převzetí/zařazení a vyřazení
g) v oblasti obměňování zaměstnanců = zúčtovací a výplatní listina (ZVL)
h) obecné účetní doklady = nelze použít k výše uvedeným druhům dokladů
2) podle počtu dokladů v účetním případu:
a) jednotlivé – zaznamenávají pouze 1 případ
b) sběrné – obsahují více stejnorodých případů
- shromažďovat účetní případy lze nejdéle za 1 kalendářní měsíc
3) podle vztahu k okolí
a) interní doklady = příjemka, výdejka, zúčtovací a výplatní listina
b) externí doklady = vznikají ve vztahu podniku k okolí (faktury, výpisy z BÚ)
Právní úprava náležitostí účetních dokladů
1) označení účetního dokladu
X XXX pořadové číslo dokladu
2) druh dokladu:
a) PPD = p např. F 552
b) VPD = v
c) PFA = f
d) VFA = F , ....
2) popis obsahu účetního případu a označení účastníků
- co se stalo, k čemu se vztahuje? = nákup zboží,...
- kdo s kým?
3) peněžní částka nebo údaj o množství a ceně za měrnou jednotku
4) okamžik uskutečnění účetního případu, případně i okamžik vyhotovení účetního dokladu
5) podpisový záznam osoby, která je odpovědná za účetní případ a osoby, která je odpovědná za zaúčtování"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d234d277544a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_doklady.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse