Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní doklady

Účetní dokladyKategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, Zábřeh

Charakteristika: Práce se zabývá dělením účetních dokladů, náležitostmi či vyhotovováním účetních dokladů.

Obsah

1.
Rozdělení účetních dokladů
2.
Náležitosti
3.
Opravy
4.
Oběh účetních dokladů a postup při jejich zpracování

Úryvek

"Účetní doklady
-průkazné,podloženo
1)podle druhu-PPD,VPD,FaD,FaV,výpis z Bú,příjemka,výdejka

Účetní doklady účetní případy
PPD příjem peněz do pokladny(hotovosti)
VPD výdej peněz z pokladny(hotovosti)
FaD nákup zboží,výrobku,služeb,materiálu
FaV prodej zboží,výrobku,služeb,materiálu
Příjemka příjem zásoby na sklad či do prodejny
Výdejka výdej zásoby ze skladu nebo z prodejny
Výpis z Bú úhrady prostřednictvím peněž.ústavu
VÚD mzdy zaměstnanců

2)podle počtu dokumentovaných účetních případů
-jednotlivé-dokumentují jednu hosp.operaci
-sběrné-shrnují více jednotlivých účet.dokladů stejnorodé hosp.operace zachycujících do nového dokladu,aby mohly být zaúčtovány jednou položkou
-lze shrnout údaje max.za období jednoho měsíce

3)podle obsahu
-vnější(externí)-mají vztah k okolí podniku
-jsou to veškeré doklady,kdy účastníkem je někdo z okolí účetní jednotky
-vnitřní(interní)-mají vztah k účet.případům,které se uskutečnily pouze uvnitř podniku

Náležitosti
a)označení 1….. až nekonečno
b)popis-obchodní jméno a sídlo PO(výpis z obchod.rejstříku)
jméno,příjmení a místo podnikání FO(živnost.oprávnění)
popis obsahu účet.případu-za nákup mat.,za poskytnutí služeb
c)peněžní částku
d)okamžik vyhotovení účet.dokladu
e)okamžik uskutečnění účet.případu(není-li shodný s okamžikem vyhotovení účet.dokladu)
f)podpis
Vyhotování účetních dokladů
-se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladů,tedy ihned po zjištění skutečností,které se jimi ověřují
-údaje musí být zapsány zaručujícím trvalost zápisu,aby byly po celou dobu své úschovy v účet.jednotce plně čitelné"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52dcdb1f3edfa.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_doklady_2.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse