Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní dokumentace

Účetní dokumentace


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z účetnictví na téma účetní dokumentace. Rozebírá právní úpravu, účetní doklady, oběh účetních dokladů, daňové doklady, opravy účetních zápisů nebo vyhotovení účetních dokladů.

Obsah

1.
Právní úprava účetnictví
2.
Účetní doklady
3.
Náležitosti účetních dokladů
4.
Oběh účetních dokladů
5.
Daňové doklady
6.
Účetní zápisy v účetních knihách
7.
Opravy účetních zápisů
8.
Vyhotovování účetních dokladů

Úryvek

"Právní úprava účetnictví

• Předmět účetnictví
• Právní normy
 Zákon o účetnictví
 Vyhlášky ministerstva financí
 České účetní standardy pro podnikatele
• Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
• Vnitropodnikové směrnice
 Účtový rozvrh
 Odpisový plán
 Podpisové vzory
 Harmonogram účetní závěrky
 Používání měnových kurzů
 Způsoby oceňování
 Oběh účetních dokladů
 Inventarizace majetku a závazků
 Způsob účtování zásob
• Účetní zásady
 Zásada bilanční kontinuity (návaznosti jednotlivých dokladů)
 Věcné a časové souvislosti
 Zásada stálostí účetních metod
 Zásada věcného a poctivého zobrazení skutečností
 Zásada zákazu kompenzace
 Zásada předností obrazu před formou
2.2. Účetní doklady
Význam účetních dokladů
• Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů
• Tyto doklady musí obsahovat předepsané náležitosti
• Účetnictví vedené na pokladně pravdivých, přesných a včasných dokladů zachycuje průběh hospodářských činností v souladu se skutečností
• Účetní doklad je průkazný účetní záznam, v němž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace

Členění účetních dokladů
• Rozdělení účetních dokladů:
a) Podle druhů

• Pokladní doklady:
o Příjmový pokladní doklad (PPD)
- př. Firma přijala úhradu v hotovosti za prodej zboží
o Výdajový pokladní doklad (VPD)
- př. Firma zaplatila v hotovosti dodavateli za zboží
• Výpis z běžného účtu:
o Bankovní výpisy (výpis z BÚ)
- př. Firmě připsala banka na běžný účet úhradu od odběratele
• Zásoby:
o Příjemka
- př. Firma přijala do skladu nakoupený materiál
o Výdejka
- př. Firma vydala ze skladu do výroby materiál
• Faktury:
o Faktury přijaté (FAP)
- př. Firma přijala vyúčtování od dodavatele za materiál
o Faktura vystavená (FAV)
- př. Firma vystavila vyúčtování za služby
• Vnitřní účetní doklad:
o Vnitřní (interní) účetní doklad (VÚD)
• Výplatní listina
- př. Firma vyúčtovala (vypočítala) mzdy zaměstnanců"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x570147ec12ebd.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_dokumentace.doc (148 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse