Účetní závěrka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá účetní závěrkou. Charakterizuje ji a uvádí její druhy. Vyjmenovává jednotlivé složky závěrky - rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovka), příloha (komentář), výkaz o peněžních tocích (cash flow) a výkaz o změnách vlastního kapitálu. Ty dále podrobně rozebírá. Druhá část práce je věnována problematice auditu. Uvádí jeho kritéria, výroky auditora, řeší otázky, kdo má povinnost auditu či co ověřuje auditor, a zmiňuje téma výroční zprávy. Závěr práce patří konsolidované účetní závěrce, v rámci kterého nastiňuje metody konsolidace.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Druhy účetní závěrky
3.
Složky účetní závěrky
3.1.
Rozvaha
3.1.1.
Struktura rozvahy
3.2.
Výkaz zisků a ztrát
3.2.1.
Druhové členění
3.2.2.
Účelové členění
3.3.
Příloha
3.4.
Výkaz o peněžních tocích
3.4.1.
Metody sestavení cash flow
3.4.2.
Provozní oblast
4.
Audit
4.1.
Kritéria pro povinný audit
4.2.
Kdo má povinnost auditu
4.3.
Co ověřuje auditor
4.4.
Výroky auditora
4.5.
Výroční zpráva
5.
Konsolidovaná účetní závěrka
5.1.
Metody konsolidace

Úryvek

"Výkaz zisků a ztrát

Jedná se o písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za kalendářní rok.
Jediným úkolem toho výkazu je více rozvést rozvahovou položku „Výsledek hospodaření za běžné období“ a to z toho důvodu, aby bylo patrno, jaké výnosy a náklady ovlivnily výši výsledku hospodaření.

Výkaz zisků a ztrát lze sestavovat ve:

1. druhovém členění
- toto členění využívají účetní jednotky, které se zabývají výrobou a obchodem
- výsledovka je stupňovitá a náklady a výnosy se sledují v provozní, finanční a mimořádné oblasti, za které jsou uvedeny dílčí výsledky hospodaření
- největší objem nákladů a výnosů vzniká v provozní oblasti
- další stupeň představuje výsledek hospodaření za běžnou a mimořádnou činnost
- ve výsledovce je uveden údaj o přidané hodnotě vytvořenou ÚJ, jedná se o součet marže (účty 604 x 504), výkonů (sk. 60, 61), snížený o výkonovou spotřebu
- výsledovku lze sestavovat v plném nebo zjednodušeném rozsahu
- údaje uvedené ve výsledovce jsou zaokrouhleny na celé tisíce za běžné a minulé období

2. účelové členění
- využívají podnikatelské subjekty, které se zabývají především finanční činnosti, např. obchodováním s CP
- největší objem nákladů a výnosů vzniká ve finanční oblasti, proto je tato oblast ve výsledovce nejpodrobnější, provozní oblast je zestručněna"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Nutná gramatická kontrola textu.
Práce částečně čerpá z:
http://www.auditucetnictvi.cz/web/smernice/Met.smernice%20062006.doc.
http://www.miras.cz/seminarky/finance-auditing.php

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse