Účetnictví 1

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Předmět a význam účetnictví (UCE) - musí poskytovat informace: o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech, výnosech resp. Výdajích a příjmech a s tím související zjištění hospodářského výsledku, fce UCE (informace pro potřeby podnikatele, důkazní prostředek při vedení sporů, informace pro rozhodování a řízení podniku, informace pro daňové účely, kontrola stavu majetku a hospodaření), základní funkce UCE (informační, kontrolní). Účetní soustavy - jednoduché účetnictví (JUCE) a podvojné účetnictví (PUCE), kdo a jakým způsobem je vede, účetní knihy, základní rozdíl mezi JUCE a PUCE. Managerské účetnictví
složky - vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví. Majetek podniku - aktiva (dlouhodobý majetek, d. m. hmotný, nehmotný, finanční, evidence dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, vyřazování dlouhodobého majetku).Oběžný majetek - ve věcné formě (zásoby, materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky), v peněžní formě, koloběh oběžného majetku (nákup materiálu, výroba, prodej). Pasiva - vlastní zdroje, cizí zdroje. Rozvaha - druhy rozvahy, počáteční rozvaha, konečná rozvaha, funkce rozvahy, struktura rozvahy, změny rozvahových stavů + příklady. Účetní knihy - deník, hlavní kniha, účetní zápis (jednoduchý a podvojný, podle úč. knih, v nichž zápisy provádíme, podle druhu účtů, podle složitosti účetních zápisů). Účetní doklady – druhy (faktura vydaná, faktura došlá, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, bankovní výpis, vnitřní účetní doklady, podle počtu dokumentovaných účetních případů: jednotlivé, sběrné, podle místa vzniku: vnější (externí), vnější (interní)), jejich obsah, náležitosti, úprava, vyhotovení, opravy. Opravy účetních zápisu - účetním způsobem, neúčetním způsobem, způsoby oprav (doplňkový zápis, částečné storno, úplné storno). Postup oběhu dokladů - přezkoušení správnosti (formální a věcné), příprava k zaúčtování, zaúčtování, úschova. Inventarizace – postup (nventura, zjištění inventarizačních rozdílů, vyrovnání inventarizačních rozdílů), druhy inventarizací (z hlediska času, rozsahu), členění účtů - rozvahové, výsledkové, uzávěrkové, podrozvahové, změny na účtech, co musí být při rozepisování do účtů dodrženo, obraty a zůstatky na účtech. Analytická evidence, vztah mezi syntetickou a analytickou evidencí, vytvoření analytické evidence z hlediska (členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných, osob a míst uložení, členění podle jednotlivých dlužníků, členění závazků podle jednotlivých věřitelů, členění na českou a cizí měnu při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích, apod., členění pro daňové účely = členění nákladových účtů na daňově uznatelné a daňově neuznatelné, členění účtů pro potřeby DPH, členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění). Kontrolní soupiska. Deník - deníkový článek, deníkový obrat, hlavní deník. Hotovostní a bezhotovostní styk. Inventarizace pokladny - řádná, mimořádná. Ceniny. Bankovní účty - úvěrové a vkladní. Účtová osnova. Zásoby = Oběžný majetek - způsoby pořízení materiálu, vedlejší pořiz. náklady, doklady spojené s nakup. materiálem (faktura, dodací list, příjemka na materiál), oceňování mater. při výdeji (FIFO, aritmet. průměr, PSC), účtovnání reklamací (reklam. řízení, nepřímá daň, přímé daně, DPH, Daň - tuzemská a zahraniční). Účtování zboží, inventarizace škody, škody na materiálu (zásobách), nevyfakturované dodávky (materiál došel, ale ne faktura k 31.12. převzetí materiálu na sklad, faktura došla, zásilka ne).
ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB ZPŮSOBEM B
ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Způsoby oceňování
Doklady
Vyřazení
Účtování hmotného (nehmotného) dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisové skupiny
Odpisy:
- účetní
- daňové

Poznámka

přednášky z VOŠ

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3553
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse