Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví I. – přednášky

Účetnictví I. – přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou účetnictví. Obsahuje přepis první části přednášek z účetnictví Západočeské univerzity. Definuje základní pojmy. Popisuje a charakterizuje hlavní témata, i funkčnost procesů. U nás najdete také druhou část této práce: Účetnictví II. – přednášky

Obsah

1.
Aktiva, pasiva. Investiční a oběžný majetek
1.1
Pohledávky
1.2
PP a ceniny
1.3
Ostatní finanční majetek
1.4
Rozvaha
2.
Systém podvojného účetnictví
2.1
Obecně o UCE
2.2
Charakteristické znaky UCE
2.3
Funkce
2.4
Metodické prvky a nástroje UCE
2.5
Členění Podvojného UCE
3.
Klasifikace a oceňování IM
3.1
Rozdělení
3.2
Evidence
3.3
Jednotlivé majetkové účty
3.4
Oceňování
3.5
Technické zhodnocení
4.
Účtování pořízení IM
4.1
Způsoby
5.
Výpočet a účtování opotřebení IM
5.1
Odpis
5.2
Druhy odpisů
5.3
Co se neodepisuje
6.
Účtování vyřazení IM
6.1
Důvody
6.2
Způsoby
6.3
Účtování
7.
Klasifikace a oceňování zásob
7.1
Pojem, členění
7.2
Oceňování
7.3
Evidence
7.4
Oceňovací rozdíly
7.5
Účtování o stavu a pohybu zásob – A. Účtování o stavu a pohybu zásob – B
8.
Evidence peněžních prostředků a cenin
8.1
Obecně o penězích
8.2
Pokladní činnost
8.3
Ceniny
8.4
Účty v bankách
8.5
Účtování směnek, obligací a jiných cenných papírů
8.6
Akcie
9.
Pohledávky a závazky z obchodního styku
9.1
Zúčtovací vztahy
10.
Účtování daní
10.1
Jednotlivé druhy daní
11.
Klasifikace a účtování nákladů
11.1
Pojem a evidence
11.2
Členění
11.3
Účtování
12.
Klasifikace a účtování výnosů
12.1
Výnosy
12.2
Výkony
12.3
Účtování
13.
Časové rozlišování nákladů a výnosů
13.1
Obecně o časovém rozlišení
13.2
Členění a evidence
13.3
Evidence o HV
13.4
Rozdělování zisku
14.
Kapitálové účty
14.1
Účtování o rezervách a opravných položkách
14.2
Kurzové rozdíly, dohadné účty
15.
Zákon o účetnictví. Pojem UCE
15.1
Charakteristické znaky UCE
15.2
Organizace UCE
15.3
Právní úprava UCE
16.
Inventarizace
16.1
Inventura. Inventarizační komise
16.2
Inventarizační rozdíly
16.3
Oceňování majetku při inventarizaci

Úryvek

"7 Klasifikace a oceňování zásob
1. Pojem, členění
Zásoby
- patří do OM
- spotřebovávají se jednorázově při plnění úkolů ÚJ (materiál), jsou vázány ve výrobě (NV, polotovary vl. výroby), plněním těchto úkolů vznikají (výrobky) a které ÚJ nakupuje za účelem dalšího prodeje (zboží)
1) Nakupované
-materiál = látka nerostného, rostlinného nebo živočišného původu, která prošla urč. fázemi zušlechtění a je určena k jednorázové spotřebě
-zboží - nakupuje  prodává (nemění stav) + vl. výrobky, které byly aktivovány a předány do vl. prodejen
2) Vl. výroby
-NV = produkty, kt. ještě nejsou v příslušném výr. stupni dokončeny
-polotovary - urč. výr. stupeň je dokončen, ale produkt není finální (neprošel všemi stupni)
-výrobky - zcela dokončeny, určeny k realizaci (prodeji) mimo ÚJ
-zvířata - zvířata vl. produkce i nakoupená; mladistvá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, včelstva, kožešinová zvířata

Členění materiálu
1. základní (suroviny) - přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu
2. pomocné látky - přecházejí do výrobku, netvoří jeho podstatu
3. provozující látky - pro provoz ÚJ jako celku (palivo, mazadla, čist. prostředky)
4. náhradní díly - předměty určené k uvedení HIM do původního stavu
5. obaly - slouží k ochraně a dopravě
6. DIM - o něm ÚJ rozhodla, že není majetkem investičním
7. movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a méně bez ohledu na PC

Obaly
= důležitá součást majetku
Funkce:
-ochranná
-informační a propagační
-estetická
1) obalový materiál ( materiál): balicí papír, motouz, sáčky, igelitky
2) výr. obaly: tuby, láhve (nedílná součást výrobku)
3) inventární ( IM): přepravní skříně, sudy, palety, kontejnery)
4) oběhové (cirkulační, vratné): platí se nájemné"

Poznámka

Po stranách dokumentu se nacházejí komentáře vysvětlující některé pojmy.
Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1708
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse