Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účetnictví a účetní případ

Účetnictví a účetní případ

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší výklad základních pojmů, oblastí a principů účetnictví doplněný o prezentaci souvislého účetního případu. Vymezuje podstatu a funkce účetnictví, klasifikuje jeho typy a definuje účetní jednotku i účetní období. Formuluje požadavky na účetnictví a poté pozornost obrací k jednotlivým účetním nástrojům, mezi nimiž si nejpodrobněji všímá účtu. Po nastínění funkcí účetních výkazů od rozvahy po přehled o změnách vlastního majetku předkládá souvislý účetní případ fiktivní firmy. Dotýká se její činnosti, uvádí přehled používaných účtů a vystihuje podnikové předpisy ve vztahu k účetnictví. V samostatném souboru MS Excel poté formou tabulek dodává podkladové výpočty účetních operací, účetní deník, obratovou předvahu a účetní výkazy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Účetnictví
2.1.
Charakteristika
2.2.
Typy účetnictví
3.
Účetní jednotka
4.
Účetní období
5.
Požadavky na účetnictví
6.
Účetní nástroje
6.1.
Účet
6.1.1.
Účtová osnova
6.1.2.
Účtový rozvrh
6.1.3.
Předvaha
6.2.
Účetní knihy
6.3.
Doklady
7.
Účetní výkazy
7.1.
Rozvaha
7.2.
Výsledovka
7.3.
Přehled o peněžních tocích
7.4.
Přehled o změnách vlastního majetku
8
Souvislý účetní případ
8.1.
Podnik a jeho činnost
8.2.
Přehled použitých účtů
8.3.
Vnitropodnikové předpisy
8.3.1.
Oceňování dlouhodobého majetku
8.3.2.
Oceňování zásob
8.3.3.
Metoda účtování zásob
8.3.4.
Postupy účtování dlouhodobého majetku a zásob
8.3.5.
Metoda odepisování dlouhodobého majetku
8.4.
Podkladové výpočty účetních operací
8.5.
Účetní deník
8.6.
Obratová předvaha a účetní výkazy

Úryvek

"2 Účetnictví
2.1 Charakteristika
Účetnictví je systém, který identifikuje, zaznamenává a poskytuje informace o jednotlivých hospodářských vztazích a jevech, které jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách pro uspokojení informačních potřeb jednotlivých uživatelů. Poskytuje nám pravdivý a skutečný obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci.
Funkce účetnictví:
a) informační – informace pro rozhodování a řízení, informace o samotném hospodaření, informace pro daňové účely
b) důkazní prostředek – při případných sporech mezi věřitelem a dlužníkem
c) registrační

Účetnictví se řídí zákonem o účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví, včetně požadavků na jeho průkaznost, v souladu s právem Evropských společenství. V zákoně je vymezen rozsah vedení účetnictví a účetních dokladů, sestavování účetních jednotek tvořících účetní závěrku i to, jak tyto jednotky oceňují majetek a závazky. Další části zákona se věnují inventarizaci majetku a závazků a úschově účetních písemností.

2.2 Typy účetnictví
- finanční – pro potřeby poskytnutí stavu předmětu účetnictví a finanční situace podniku
- manažerské – souhrn informací pro vnitřní potřebu podniku (plány a výsledky, stavy zásob, rozpočetnictví – pro jednotlivé části podniku)
- vnitropodnikové účetnictví - účtování dle vnitřních směrnic podniku (odpisy majetku, náklady atd.)

3 Účetní jednotka
Je subjekt, kterého se týkají účetní procesy a účetní informace. Konkrétní identifikaci účetní jednotky řeší paragraf 1 zákana o účetnictví. Mezi účetní jednotky patří:

- právnické osoby se sídlem na území České Republiky
- zahraniční osoby podnikající na území České Republiky
- organizační složky státu
- podnikatelé – fyzické osoby a to
- - zapsané v obchodním rejstříku
- u nichž došlo k překročení obratu 15 mil. Kč
- dobrovolně vedou účetnictví
- sdružení, jejichž alespoň jeden z účastníků má povinnost vést účetnictví
- fyzické osoby jimž povinost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

4 Účetní období
Účetním obdobím, pro které se vede účetnictví je dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců – může to být kalendářní rok, nebo hospodářský rok (výhodné např. pro sezóní činosti).
Za účetnictví zodpovídá podnikatel a má povinost ho vést ode dne vzniku podniku (zápis do obch. rejstříku) do zániku podniku. Účetnictví lze vést ručně, nebo na počítači (schopnost poskytnout informace i po nějakém časovém období).
Do účetnictví se zaznamenávají pouze ty hospodářské jevy, které mají vliv na pohyb majetku a závazků. Každý zápis musí být podložen písemným dokladem (faktura, paragon,..). Účetní jevy jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách."

Poznámka

V textu se objevují pravopisné chyby. Součástí práce jsou tabulky, rozsah čistého textu činí cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22892
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse