Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví - přednášky

Účetnictví - přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se věnují vybraným účtovým skupinám – přechodným účtům aktiv a pasiv, kapitálovým účtům a dlouhodobým závazkům, nákladovým účtům a účetní závěrce. Seznamují s nejběžnějšími účtovými třídami i syntetickými účty, stručně je charakterizují a popisují způsoby jejich použití. Veškerá látka je doplněna konkrétními příklady účtování.

Obsah

1.
Přechodové účty aktiv a pasiv
1.1.
Nejvíce frekventované účty časového rozlišení nákladů a výnosů
1.1.1.
Účet 381 – náklady příštích období
1.2.
Účty dohadných položek
2.1.1.
Účet 388 – Dohadné účty aktivní
2.
Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
2.1.
Individuální podnikatel
2.2.
Základní kapitál
2.3.
Zahajovací rozvaha
2.4.
Emisní ážio
2.5.
Výsledek hospodaření
2.6.
Rezervní fondy, fondy ze zisku
2.7.
Statutární fondy
2.8.
Ztráta
2.9.
Cizí zdroje financování
2.10.
Rezervy
2.11.
Dlouhodobé závazky
3.
Nákladové účty
3.1.
Spotřebované nákupy
3.2.
Prodané zboží
3.3.
Služby
3.4.
Opravy a udržování
3.5.
Cestovné
3.6.
Osobní náklady
3.7.
Daně a poplatky
3.8.
Odpis pohledávek
3.9.
Odpisy rezervy, komplexní náklady příštích období
4.
Účetní závěrka
4.1.
Inventarizace
4.2.
Určování daně z příjmů
4.3.
Daň z příjmů
4.4.
Otevírání účetních knih

Úryvek

"Nejvíce frekventované účty časového rozlišení nákladů a výnosů:
- účet 381 – náklady příštích období
o je aktivní účet rozvahový, na který účtujeme platby nebo závazky běžného účetního období (např. MD 381 / D 211, nebo MD 381 / D 221, nebo MD 381/ D 325)
- které se nákladově tedy věcně týkají příštích účetních období, např. nájemné, předplatné, pojištění zaplacené dopředu nebo nepravidelné leasingové splátky
- zúčtování nákladů příštích období na účty nákladů se provede v tom účetním období, se kterým částky věcně souvisejí:
o MD účet nákladů / 381 – částky musíme vypočítat a výpočet je podkladem pro interní účetní doklad, na základě kterého operaci zaúčtujeme
o Aktivní zůstatek účtu 381 podléhá dokladové inventuře, provedené minimálně k datu účetní závěrky.

Leasing
- splátky leasingu jsou nákladovou položkou
- minimální doba 3 roky
- je potřeba leasingová smlouva, splátkový kalendář + doklady, které nám potvrzují, že předmět leasingu používáme
Př.:
Leasingová smlouva 360 000,-Kč na 36 měsíců, uzavřená 2.11.2004
5.. / 10000,- měsíčně
- mimořádná splátka 72 000,-Kč VPD / 211 80 000,-Kč
- 2.11.2004 8 000,-.Kč 381 / 72 000,-Kč
Každý měsíc přímo do nákladů 51. / 8 000,-Kč
IÚD 51. / 381 2 000,-Kč

Účet 384 – výnosy příštích období
- je pasivní účet rozvahový, na který účtujeme příjmy v běžném účetním období, (Např. MD 221/D 384, nebo MD 211 / D 384, nebo MD 311/ D 384) které výnosově tedy věcně souvisí s příštími, budoucími účetními obdobími, např. nájemné, zaplacené vlastníkovi nemovitosti dopředu nebo nepravidelné splátky podle leasingové smlouvy, zaplacené leasingové společnosti.
Př.:
Leasingová společnost – ÚČTOVÁNÍ LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI
PPD 80 000,-Kč 211/
72 000,-Kč / 384
8 000,-Kč / 6.. 10 000,- má každý měsíc ve výnosech
IÚD 2 000,-Kč 384/ 6..

Účty dohadných položek používáme k datu účetní závěrky. Pomocí těchto účtů doplňujeme výnosy, náklady nebo majetek o položky, které do běžného účetního období patří, ale nelze je zaúčtovat jako obvyklé pohledávky nebo obvyklé závazky.
V případě, že nezaplacený ani nevyfakturovaný výnos patří do uzavíraného, běžného účetního
období, pak použijeme účet 388 – Dohadné účty aktivní
Př.: oprava havarovaného auta
10/ 2004
5.. / 321 – fa oprava
388 / 6..
2005 221 / 388

V případě, že nemáme vyfakturovanou dodávku, která se v bežném účetním období uskutečnila, pak použijeme účet 389 Dohadné účty pasivní
Př.: na sklad přijatý, ale nevyfakturovaný materiál nebo nevyfakturovaná služba, která se už
uskutečnila.
Účtování: MD 112 / D 389 - materiál převzat
MD nákladový účet / 389 – služba
Např. spotřebovaná elektřina za 2004 – částku musíme odhadnout"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Obsahuje množství schémat, rozsah čistého textu je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22119
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse