Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účetnictví ve fiktivní organizaci FOX s.r.o.

Účetnictví ve fiktivní organizaci FOX s.r.o.

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část seznamuje s účetnictvím, účetními jednotkami, požadavky na účetnictví, účetními výkazy a hlavními účetními nástroji. Praktická část se pak věnuje účetnictví fiktivní firmy FOX s.r.o..

Obsah

1.
Obecná část
1.1.
Charakteristika účetnictví jako informačního systému
1.2.
Pravidla vymezení účetních jednotek
1.3.
Kvalitativní požadavky na účetnictví
1.4.
Stručný popis hlavních účetních nástrojů
1.5.
Charakteristika účetních výkazů
2.
Aplikační část
2.1
Základní údaje o účetní jednotce
2.2
Účtový rozvrh
2.3
Přehled použitých účtů – účtový rozvrh
2.4
Použité zkratky a symboly
2.5
Rozvaha počáteční
2.6
Účetní knihy
2.7
Obratová předvaha
2.8
Výsledovka
2.9
Rozvaha

Úryvek

"1.4. Stručný popis hlavních účetních nástrojů

Účetní doklady
Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy. Musí obsahovat tyto předepsané náležitosti:
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a označení jeho účastníky,
c) peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotkou a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam podle § 33 odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
Rozlišujeme účetní doklady vnější a vnitřní, jednotlivé a sběrné. Účetní doklady mohou být vedeny ve formě písemné nebo technické. Vnější účetní doklady vznikají ve vnějším styku. Jsou to např. faktury nebo výpisy účtů. Vnitřní účetní doklady dokládají vnitřní účetní operace jako např. proúčtování odpisů majetku, hospodářského výsledku, či předpis daně z příjmů.
Jednotlivé účetní doklady zachycují příslušnou jednotlivou účetní operaci. Sběrné účetní doklady bývají sestaveny z několika jednotlivých (prvotních) dokladů.
Účet
Je to základní prvek účetnictví, který se používá pro třídění a shromažďování účetních informací. Základní funkcí účtu je zachytit přírůstky a úbytky určitých složek aktiv, pasiv, nákladů nebo výnosů do podoby písmena T. Písmeno T rozděluje plochu na levou a pravou stranu, které označujeme jako stranu Má dáti (levá strana) a Dal (pravá strana).
Účty dělíme do tří skupin:
- rozvahové – mohou být aktivní nebo pasivní,
- výsledkové – mohou být nákladové nebo výnosové,
- podrozvahové.
Každou účetní operaci lze vyjádřit zápisem na stranu Má dáti (MD) nebo Dal (D), tj. na stranu nákladů nebo výnosů jako zvýšení nebo snížení aktiv a pasiv. Zápisy provádíme tak, aby se strana Má dáti rovnala straně Dal. Tato rovnost se označuje jako základní bilanční rovnice. Přírůstek majetku zapíšeme na levé straně účtu a jeho úbytek na straně pravé. Přírůstek vlastního kapitálu a výnosů se zapíše rovněž na straně pravé, jejich úbytek na straně levé. Přírůstek nákladů se zapíše na levé straně účtu, jejich úbytek na pravé straně.
Abychom mohli sestavit účetní výkazy, musíme znát zůstatky účtů. Proto musíme nejprve sečíst jednotlivé položky každé strany účtu. Výsledek nazýváme obrat strany MD nebo obrat strany Dal. Rozdíl obratů se nazývá zůstatek účtu. Není jedno, kde zůstatek účtu zapíšeme. Vždy si musíme uvědomit, kde je příslušný účet umístěn v bilanční rovnici. Je důležité zapamatovat si:
- účty majetkové – zůstatek na straně MD,
- účty vlastního kapitálu a závazků – zůstatek na straně D,
- účty výnosové – zůstatek na straně D,
- účty nákladové – zůstatek na straně MD.
V účtovém rozvrhu jsou účty označeny třímístným číselným kódem. Účty označené tímto kódem označujeme jako účty syntetické a dělíme je do účtových skupin a tříd od 0 – 9. Pro další rozlišení vytváříme účty analytické, které blíže rozvádí třímístný kód o další dvě místa.
Účetní knihy
Účtují, pokud zákon nestanoví jinak, v několika podobách:
a) v deníku (chronologický systém),
b) v hlavní knize (systém uspořádání směrné účtové osnovy),
c) v knihách analytických účtů (systém analýzy hlavní knihy),
d) v knihách podrozvahových účtů (další zápisy mimo předchozí tři knihy).

Předvaha
Slouží jako prostředek kontroly, který zkouší formální rovnost obratů stran MD a D.
1.5. Charakteristika účetních výkazů

Výsledovka
Vykazuje zisk a ztrátu, podává souhrnný přehled o zisku určitého podniku za určitý časový interval.
Rozvaha
Zajišťuje bilanční kontinuitu zachycováním změn v aktivech a pasivech.
Přehled o peněžních tocích
Informuje o přírůstcích a úbytcích peněžních toků, v poslední době hodně často používaný výraz pro výkaz o cash-flow.
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Podává podrobnější informace o vlastním kapitálu za určité období..."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22092
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse