Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví: vybraná témata

Účetnictví: vybraná témata

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v základních bodech pokrývá vybrané otázky účetnictví. Objasňuje princip syntetické a analytické evidence, postihuje problematiku pohledávek a závazků z obchodní činnosti, popisuje inventarizaci peněžních prostředků a zásob nebo účtování pokladny. Dále se zabývá zásobami z účetního hlediska a nakonec se dotýká pojmů z oblasti finančního hospodaření podniku.

Obsah

1.
Syntetická a analytická evidence
1.1.
Syntetická a analytická evidence
1.2.
Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků
1.3.
Účtování zahraničních obchodů
1.4.
Pohledávky a závazky vůči zaměstnancům
1.5.
Pohledávky a závazky s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
1.6.
Příklad na výpočet a účtování mezd
2.
Pohledávky a závazky z obchodní činnosti a jejich účtování
2.1.
Pohledávky
2.2.
Závazky
2.3.
Pohledávky a závazky z obchodního styku
2.4.
Účtování u odběratele a dodavatele
2.5.
Zásoby vlastní výroby
2.6.
Nákup a prodej zboží
3.
Pokladna a její účtování, peníze na cestě
3.1.
Pokladna
3.2.
Inventarizace peněžních prostředků v pokladně
3.3.
Účtování inventarizačních rozdílů
3.4.
Možné výsledky inventarizace
3.5.
Účtování pokladna
3.6.
Peníze na cestě
3.7.
Účtování peníze na cestě
4.
Zásoby – účtování zásob vytvořených vlastní činností a zboží
5.
Zásoby – charakteristika, pořízení, inventarizace, prodej a spotřeba materiálu
5.1.
Druhy zásob
5.2.
Oceňování zásob při pořízení
5.3.
Oceňování zásob při vyskladňování
5.4.
Inventarizace
5.5.
Prodej materiálu a jeho účtování
6.
Finanční hospodaření podniku
6.1.
Náklady a jejich členění
6.2.
Snižování nákladů
6.3.
Výnosy a jejich členění
6.4.
Způsoby zvyšování výnosů
6.5.
Hospodářský výsledek
6.6.
Funkce a rozdělení zisku

Úryvek

"1) Syntetická a analytická evidence
Rozeznáváme dva způsoby evidence
1) Syntetická evidence
- tvoří ji účty, na kterých se zachycují stav a změny aktiv a pasiv, nákladů a výnosů pouze souhrnně a jen v peněžních jednotkách.
- takovéto účty nazýváme syntetické, např. pokladna, materiál na skladě, dodavatelé, tržby, spotřeba materiálu.

2) Analytická evidence
- poskytuje podrobnější informace, než syntetická evidence. Tvoří ji analytické účty, které se vedou jen k některým syntetickým účtům, u kterých je potřeba údaje sledovat podrobněji z hlediska řízení a kontroly (př. zásoby na skladě, pohledávky, závazky)

- Např. syntetický účet Materiál na skladě může mít analytickou evidenci podle jednotlivých druhů materiálů nebo podle skladů.
- bankovní účet je syntetický souhrnný účet a může mít analytickou evidenci podle účtů u jednotlivých bank.

- účetní případy v analytické evidenci se zaznamenávají v peněžních i fyzických jednotkách.
Zápisy na analytických účtech se provádějí bez souvztažnosti jednoduchým zápisem.

- Mezi účty syntetické a analytické evidence je vzájemná spojitost věcná i formální. Shoda mezi těmito evidencemi se přezkušuje pomocí tzv. kontrolních soupisek.
 Součet počátečních stavů a konečných zůstatků analytických účtů musí souhlasit s počátečním stavem a konečným zůstatkem příslušného syntetického účtu. Počáteční stav a konečný zůstatek jsou na stejných stranách jak u syntetických tak analytických účtů.

1. b) Účtování kurzových rozdílů a mezd

Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků:
- na účtech pohledávek a závazků vůči zahraničním obchodním partnerům, které jsou vyjádřeny v cizí měně, dochází při jejím přepočtu na českou měnu ke kursovým rozdílům
- přepočty se provádějí podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou
- při vzniku pohledávky nebo závazku (v den vystavení faktury) je proveden přepočet cizí měny kurzem platný pro tento den
- úhrada (zaplacení faktury) v cizí měně je přepočtena kurzem platným v tento den úhrady
- tímto dochází ke vzniku kurzových rozdílů
- tyto rozdíly se účtují do finančních nákladů 563, kurzové ztráty nebo do finančních výnosů 663 kurzové zisky

- v okamžiku sestavení účetní závěrky musí být proveden převod zůstatku pohledávek a závazů, kurzem platným tento den
- k syntetickým účtům pohledávek a závazkům vedou analytické účty v cizí měně"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23978
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse