Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Účetnictví - zápisky z přednášek

Účetnictví - zápisky z přednášek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy do předmětu Účetnictví. Práce se věnuje například rozvaze, kontrolním systémům účetnictví nebo odpisování. Dále se autor zabývá náklady, výnosy, účty a na závěr směnkami.

Obsah

1.
Rozvaha – členění
1.1
Typické změny rozvahových stavů
1.2
Dlouhodobý majetek
1.3
Zásoby
1.4
Peněžní prostředky
1.5
Zdroje
2.
Vnitřní kontrolní systém účetnictví – kapitola není doplněna
3.
Účetní zápisy a účetní knihy
3.1
Opravy účetních zápisů
3.2
Účetní knihy
4.
Princip dokladovosti
4.1
Účetní doklady
5.
Účtování a evidence zásob způsob A
6.
Účtování a evidence zásob způsob B
7.
Charakteristika a způsob pořízení dlouhodobého majetku
8.
Odpisování a způsoby likvidace a vyřazení majetku
8.1
Odpisy
9.
Charakteristika rozdělení a účtování pohledávek
9.1
Analytická evidence k účtu opravné položky k pohledávkám
10.
Charakteristika rozdělení a účtování závazků
11.
Náklady – členění a účtování
12.
Výnosy - členění a účtování
13.
Krátkodobý finanční majetek – charakteristika, členění, účtování
13.1
Majetkové cenné papíry
13.2
Dlužné cenné papíry krátkodobé
14.
Účty a jejich členění
15.
Směnky – účtování a eskontní úvěry

Úryvek

„zásoby

materiál
- přírodní látky nerostného, živočišného a rostlinného původu, které prošly různými fázemi pracování a jsou určeny k jednorázové spotřebě
- základní, pomocný, provozní, náhradní díly, obaly (vratné, nevratné)
nedokončená výroba

- jsou produkty, které prošly zpracováním v určitém výrobním stupni a nejsou ještě zcela dokončeny

polotovary

- jsou produkty, kterou jsou dokončeny z hlediska určitého výrobního stupně, ale ještě nejsou konečným výrobkem

výrobky

- jsou předměty, které jsou zcela dokončeny a jsou určeny k prodeji

peněžní prostředky

- uloženy v pokladně firmy (hotovost firmy)
- uloženy na bankovním účtu firmy

ceniny
- stravenky, kolky, poštovní známky, telefonní karty

pohledávky
- cenné papíry držené kratší dobu než 1 rok (akcie)


majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen, se nazývá PASIVA

- zahrnují zejména základní kapitál, úvěry a závazky

vlastní zdroje

- majetek z těchto zdrojů již nevracíme (dary, dědictví, zisk)

základní kapitál
- kapitál firmy

hospodářský výsledek

HV= V – N

V > N …… ZISK V < N …… ZTRÁTA

CIZÍ ZDROJE
- dočasné zdroje (půjčky)
- majetek z nich získaný musíme vrátit
úvěry
- dlouhodobé
- krátkodobé
závazky
- vůči dodavatelům, zaměstnancům, státnímu rozpočtu, …“

Poznámka

Jedná se o zápisky z přednášek z prvního semestru druhého ročníku na VOŠ. Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text práce dosahuje cca 29 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3646
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse