Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Učící se organizace

Učící se organizace

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o řízení lidských zdrojů a metodách práce managementu. Poté se věnuje modelu učící se organizace, jako jednomu z nejlepších způsobů práce se zaměstnanci. Popisuje její principy, charakter i bariéry. Poměrně obšírně se zabývá typickými neduhy českých společností v řízení lidských zdrojů.

Obsah

1.
Modely rozvoje lidských zdrojů
1.1
Model nečinnost
1.2
Model nahodilý přístup
1.3
Model systémový přístup
1.4
Model strategický přístup
1.5
Model učící se organizace
2.
Principy učící se organizace
2.1
Nepřetržitá přeměna
2.2
Podpora učení se
2.3
Týmové pojetí
2.4
Nová role manažerů
3.
Organizační bariéry „učení se“
3.1
„Já jsem má pozice“
3.2
„Může za to někdo jiný“
3.3
„Iluze proaktivnosti“
3.4
Fixace na události
3.5
Efekt „uvařené žáby“
3.6
Sebeklam učení se ze zkušeností
3.7
Mýtus manažerského týmu
4.
Charakteristika učící se organizace
5.
Nedostatky českých podniků
5.1
Strategické řízení
5.2
Organizační kultura
5.3
Úroveň manažerů
6.
Shrnutí

Úryvek

“Základy učící se organizace jsou postaveny na principech nepřetržité přeměny, podpory učení se, týmového pojetí a nové role manažerů.

Nepřetržitá přeměna
Čím dál rychleji se měnící prostřední podnikání si vynucuje stále pružnější organizace schopné pohotově reagovat na situaci na trhu a rychle vyvíjet a zavádět nové výrobky a služby. Klíčovou roli v tomto procesu nepřetržité adaptace firmy hrají lidé, kteří jsou nepostradatelným činitelem potřebných změn. Protože klasické postupy strategického plánování jsou v podmínkách stálých rychlých změn příliš pomalé, jsou pravomoci a odpovědnost z rozhodování přenášeny na lidi, kteří musí umět proaktivně rozpoznávat potenciální příležitosti v nových situacích.

Podpora učení se
V učící se organizaci není už vzdělávání považování za separátní funkci, ale celá organizace se považuje za systém, kde se jednotlivci učí z činností, které se v organizaci vykonávají, a kde se organizace jako celek učí z aktivní součinnosti jednotlivců. Učení se stává jednou z hlavních podnikových činností a jeho rychlost může být jediným udržitelným zdrojem konkurenční výhody. Důraz je kladen jak na individuální učení se, tak na učení se organizace. Učení se jednotlivců je usnadňováno a podporováno naprogramovaným vzděláváním zaměřeným na další rozvoj a zvýšení vrozených schopností jednotlivců a získáváním dalších dovedností zkušenostmi z práce. Za tím účelem jsou lidé v podniku zaangažováváni na řešeních problémů a hledání příležitostí ke zlepšení. Učící se organizace je založena na objevování a napravování nedostatků ve svých činnostech. Jedná se o „dvojitou smyčku“ učení se, neboť organizaci se snaží odhalovat a odstraňovat i skryté příčiny ve vnitřním i vnějším prostředí.

Týmové pojetí
Prostředí, ve kterém podnik působí, je stále složitější. Jeho zvládnutí je dnes už za hranicemi schopností jednotlivce. Nezbytným se proto stává vytváření týmů pro řešení problémů, speciálních úkolů a projektů. Při sestavování těchto týmů je důležité klást důraz na to, aby byly tvořeny týmy různorodé a mezioborové. Různorodost složení umožňuje týmu obsáhnout složitost prostředí. Rozdílné individuální schopnosti členů týmu podporují jeho inovační schopnosti. Vytváření týmů napříč funkcemi a útvary bourá organizační bariéry a zmenšuje riziko rozporu mezi cíli jednotlivců či útvarů.

Nová role manažerů
Se změnou tradiční hierarchické „kontrolující“ organizace v pružnou učící se organizaci s uvolněnou kontrolou se mění i role manažerů. Jejich vývoj směřuje od direktivního k rozvojovému přístupu. vedoucí se stávají spíše učiteli a organizátory. V roli učitelů pomáhají svým podřízeným jakou koučové, průvodci nebo facilitátoři porozumět fungování organizace, příčinám problémů a individuálnímu chování. V roli organizátorů se snaží zmenšit potenciální rozpor mezi potřebami jednotlivců a zájmy organizace, snaží se propojit potřeby a aspirace lidí s celkovými cíli organizace.

Organizační bariéry „učení se“
Většina firem má při snaze o přiblížení se modelu učící se organizace potíže. Je možno určit celkem sedm bariér učení se.

1. „Já jsem má pozice“
Lidé se často natolik ztotožní se svou prací, že si už nedovedou představit, že by mohli dělat něco jiného. Současně ztrácejí přehled o tom, co je vlastně smysl jejich práce. Svou odpovědnost vidí jen v „dělání své práce“ a vše, co je za jejími hranicemi, se „jich netýká“, protože jsou přesvědčení, že „s tím nemohou nic dělat“. Nepociťují pak odpovědnost za celkový výsledek, na němž se podílí více „pozicí“. Navíc je pro ně velice obtížné rozpoznat skutečné příčiny případných špatných výsledků. Zpravidla se v takovém případě omezí na konstatování, že „to někdo pokazil“."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14187
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse