Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Učitel na základní škole jako vzor vlastností - úvaha

Učitel na základní škole jako vzor vlastností - úvaha

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má podobu subjektivní úvahy nad otázkou, pro jaké vlastnosti by měl učitel na základní škole stát vzorem. Úvodním krokem k formování odpovědi jsou zkušenosti příbuzných autorky ze školní docházky a zamyšlení nad širší otázkou existence vzorů pro mládež v současné době. Následně autorka popisuje úlohu učitele na základní škole a vyvozuje vlastnosti, jaké by měl mít, a zároveň tak dospívá k řešení své otázky.

Obsah

1.
Úvod: důvod výběru tématu
2.
Zkušenosti příbuzných
3.
Vzory pro mladou generaci
3.1.
Proč mladí lidé žijí bez vzorů?
4.
Role učitele na základní škole
5.
Žádoucí vlastnosti učitele na základní škole

Úryvek

"Nejprve se pozastavím nad tím, jaká je role učitele na základní škole. Učitel vzdělává a vychovává. Jedno se neobejde bez druhého. Podstatou, cílem výchovy je vytváření vztahů ve společnosti, výchova kultivuje nebo nekultivuje vztah ke světu. Výchova je vázána na společnost. Když je krize výchovy, nastává krize i ve společnosti. Při vzdělávání si žáci osvojují poznatky, dovednosti, staví si žebříček svých hodnot, pěstují si potřebné kladné vlastnosti. Rozdíl mezi vzděláním a výchovou je zjednodušeně ten, že výchova je cesta, vzdělání je výsledek. Poněvadž se děti učí kromě jiného napodobováním a sociální zkušeností, je velmi důležité pro učitele na základní škole, jakým příkladem je pro své žáky. Jak se chová, jaké si vypěstoval své vlastnosti. Ve vztahu učitel - žák existuje interakce, tzn. vzájemné působení vychovatele na vychovávaného. Cílevědomé působení vychovatele na vychovávaného, které má cíl, obsah a bere v úvahu city vychovávaného je právě onou výchovaou. Je to též proces směřující k utváření postoje ke světu, k sobě samému. Výchova je soustavná, dlouhodobá a záměrná a musí stanovit obsah před cílem. Protože na ZŠ jde ruku v ruce s učením trivia a dalšími základními znalostmi rozvíjení žákovy osobnosti, převzetí správných vzorců chování, zvládání sociálních situací, myslím si, že učitel na ZŠ je spíše paidotropem než logotropem, tzn., že na prvním místě je u něj zájem o práci s dětmi než zájem o obor.
Učitel na základní škole by měl mít zdravou dávku sebevědomí, přiměřenou dávku „exhibicionismu“, měl by mít schopnost umění předávat své znalosti a to zajímavou formou. Jak by měla tato zajímavá forma vypadat? Jistě by měla být spojena s názorem a hlavně by učitel měl žáky spíše vést ke správnému řešení či pochopení problému nebo k dosažení znalosti. A to kladením správných otázek či podporou těch pravých žákových myšlenek. Děti je dobré motivovat k práci tím, že si samy hledají v knihovnách, mapách, dozvídají se zajímavé věci a pak např. na výletě své znalosti uplatní v praxi. Učitel by tedy měl být tvořivý, měl by být dobrým znalcem dětské duše, být empatický. Při hodnocení žáka je třeba být spravedlivý, či alespoň se o to snažit. Nikomu nenadržovat a na nihoho si „nezasedat“, poněvadž učitel svým hodnocením ovlivňuje postavení žáka ve třídě. V práci s dětmi by měl být cílevědomý a důsledný. Vždy splnit, co slíbí a být pečlivý ve všech směrech, též trpělivý. Příjemná vlastnost je i smysl pro humor. Je dobré nejenom porozumět humoru ze strany žáků, ale přispět k legraci sám. Samozřejmě je důležité znát správnou mez a rozlišovat, kde se chceme zasmát - ve škole či na výletě. Když si učitel chce získat u dětí neformální autoritu, měl by žáky zaujmout něčím zajímavým, co žáci nedovedou, např. hrou na kytaru a podobně. Pak si získá žáky i ve svém předmětu nebo vyučování. Neformální autorita narozdíl od formální je ta, která je učiteli dávána žáky dobrovolně. Je založena právě na motivaci. Takovou autoritu má ten, komu se chci v něčem podobat. Záleží na tom, zda-li žák chce učitele přijmout či nikoliv. Formální autoritou jsou práva, která učitel má ze své funkce (např. má právo trestat apod.). Neformální autoritu učitel může velmi rychle ztratit. A to hlavně tehdy, když mění své chování. Např. tehdy, když přijde do vyučování inspekce a učitel se začne přetvařovat. Žáci vyžadují, což je samozřejmé, od učitele stejné chování za všech okolností. Na prvním místě jsou učitelovy morální kvality. Žáka si může získat pouze člověk morálně bezúhonný. Zvláště na malém městě jsou učitelé pod drobnohledem. Pokud nemá učitel své soukromí morálně v pořádku, nezíská si žákovu důvěru, což se pak odrazí i na jeho prospěchu či minimálně chuti do učení. Takže jak už jsem napsala, naději na možnost být vzorem pro žáka, má učitel spravedlivý, čestný, který má rád svou profesi, je k ní odborně připravený, umí jednat s lidmi, což je důležité pro spolupráci s rodinami dětí a též zvládá nezvyklé školní situace. Měl by projevovat zájem o své svěřence natolik, aby se nebáli mu říci o svých problémech. Pro děti je nutné, aby věděly, že učitel je někdo, kdo jim umí s účastí naslouchat a v případě potřeby pofoukat rány. Být učitelem je povolání, ne zaměstnání."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z Axiologie.
V práci se objevuje řada pravopisných chyb a překlepů.
Text není výrazně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22395
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse