Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje krátkou maturitní otázku z účetnictví na téma účtová třída 2- krátkodobý finanční majetek. Rozebírá peníze na cestě, ceniny, bezhotovostní placení.

Obsah

1.
Vymezení KFM
2.
Peníze na cestě
3.
Ceniny
4.
Bezhotovostní placení - bankovní účty, úvěry

Úryvek

"6.1. Vymezení KFM
• Ve směrové účtové osnově pro podnikatele je finančním účtům věnována 2. účtová skupina
• Obsahuje aktivní a pasivní účty
Účtování finančního majetku
• Každý podnik uskutečňuje denně větší či menší počet platebních operací
• Platební styk mezi partnery probíhá buď hotovostně, nebo bezhotovostně převodem z běžného účtu na běžný účet příjemce
Hotovostní placení – pokladna
• Používá se tam, kde placení prostřednictvím bankovních účtů je často neproveditelné nebo neúčelné
• V některých případech dochází k hotovostnímu placení i za dodávky výrobků, zboží a služeb, neboť se tím předchází případným pozdějším problémům s vymáháním úhrady
• Pokladu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně
• Příjem a výdej peněz může provádět jen na pokladně příjmových a výdajových pokladních dokladů
• O pohybu hotovosti vede záznamy v pokladní knize

datum doklad text příjem výdej zůstatek
1.1. p/0 převod počátečního stavu 1500,-
2.1. p/1 tržba v hotovosti za provedené služby 5000,- 6500,-
5.1. p/2 nákup kancelářských potřeb 1000,- 5500,-

6.2. Peníze na cestě
• Výběry peněz z běžného účtu do poklady a odvody z pokladny na účet se povinně účtují prostřednictvím účtu Peníze na cestě
• Je totiž nutné překlenout časový nesoulad mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti a účtováním o pohybu peněz na běžném účtu
• Účet Peníze na cestě se používá i při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty
• Schéma účtování:
a. Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny

b. Odvod peněz z pokladny na účet

6.3. Ceniny
• Obdobnou povahu jako peníze mají ceniny
• Jde o majetek, který má svou jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá po vydání do spotřeby
• Patří k nim poštovní známky, dálniční známky, kolky, telefonní karty, stravenky apod.
• Nákup se účtuje obvyklým způsobem, tj. jako zvýšení a snížení peněz, resp. Zvýšení závazku
• Spotřeba cenin se účtuje do nákladů
• Účtování inventarizačních rozdílů je stejné jako u peněz v pokladně"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a účtování na Téčka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57014946502cd.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Uctova_trida_2.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse