Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účtování dotací, dotací a nákladů na výzkum a vývoj podle IAS/IFRS

Účtování dotací, dotací a nákladů na výzkum a vývoj podle IAS/IFRS


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou účtování dotací, dotací a nákladů na výzkum a vývoj. V teoretické části nejdříve definuje základní pojmy, např. co jsou to dotace, státní podpora, odpustitelné půjčky. Poté se věnuje nejen okamžiku zachycení a vykázání přijetí dotace i státní dotace, ale také jejímu účtování a zveřejnění státní podpory. Seznamuje rovněž s dotacemi na vývoj a výzkum spolu s náklady na ně. Druhá část obsahuje vypracovaný praktický příklad.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Dotace - pojmy
1.2.
Okamžik zachycení a vykázání přijetí dotace
1.3.
Účtování o dotaci
1.4.
Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory dle IAS 20
1.5.
Dotace na vývoj a výzkum
1.6.
Náklady na vývoj a výzkum
2.
Praktická část (příklad)

Úryvek

"1.5 DOTACE NA VÝVOJ A VÝZKUM

Pro uskutečnění vlastních výzkumných a vývojových záměrů je možné získat dva základní typy podpory. Je to institucionální podpora a účelové financování.
Státní dotace může mít rovněž nepeněžní formu. Jedná se například o převod pozemků nebo jiných aktiv do užívání účetní jednotkou. V takovém případě je nutné ocenit přijaté nepeněžní aktivum v jeho reálné hodnotě (případně nominální hodnotě) a ve stejné výši vykázat dotaci.

Druhy dotací na výzkum a vývoj:
A. Institucionální podpora
Je především určena pro základní výzkum prováděný bez konkrétního realizačního zaměření, který zajišťuje vědecký rozvoj určitého oboru.

B. Účelové financování
Zatímco institucionální podpora se týká podpory celého vědeckého programu je účelové financování zaměřeno na podporu řešení jednotlivého projektu. Systém účelové podpory rozlišuje tři typy projektů výzkumu a vývoje:
- programový projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu formulovaných poskytovatelem,
- grantový projekt, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám, veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji, ve které příjemce provádí výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele, který je jediným uživatelem jeho výsledků.

Státní dotace vztahující se k nákladům jsou časově rozlišeny a vykazovány ve výsledovce po dobu nezbytnou k tomu, aby byly přiřazeny k nákladům, které mají kompenzovat. Státní dotace vztahující se k nákupu pozemků, budov a zařízení jsou zahrnuty do položky dlouhodobých závazků jako časově rozlišené státní dotace a jsou účtovány do výsledovky rovnoměrně po dobu očekávané životnosti příslušných aktiv.


1.6 NÁKLADY NA VÝVOJ A VÝZKUM

Náklady na výzkum se účtují do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku. Vývojové náklady jsou účtovány přímo do nákladů v období, v němž byly vynaloženy, neboť kriteria pro jejich aktivaci nejsou splněna. Výdaje na výzkum se účtují přímo do nákladů v období, v němž byly vynaloženy.
Výdaje na vývoj, které byly vynaloženy v souvislosti s konkrétním projektem, se aktivují v případě, že jejich budoucí návratnost lze považovat za téměř jistou. Výdaje, které byly aktivovány, se odpisují po dobu, po kterou společnost bude podle předpokladu realizovat tržby z konkrétního projektu
Podle ČÚL je možné náklady na výzkum a vývoj účtovat na účet „Komplexní náklady příštích období“ a zúčtovat nejpozději do 4 let od zaúčtování. Kategorie „Komplexní náklady příštích období“ není v IFRS definována. Položky komplexních nákladů příštích období je nutné indivi¬duálně posoudit a dle obecných pravidel buď zahrnout do pořizovací ceny souvisejícího aktiva, nebo vykázat v nákladech.
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních příjmů ve věcné a časové souvislosti s účtováním příslušných nákladů, v případě, že je jejich obdržení prakticky jisté.


2. PRAKTICKÁ ČÁST (PŘÍKLAD)

Účetní jednotka pořídila čističku odpadních vod. Náklady spojené s pořízením aktiva byly 24 000 tis. Kč, předpokládaná doba použitelnosti 30 let. Pro vyjádření opotřebení účetní jednotka používá rovnoměrné odpisy. Účetní jednotka obdržela dotaci na pořízení aktiva 6 000 tis. Kč.
a) účetní jednotka vykazuje dotace jako výnos příštích období
- pořízení zařízení

Operace:
1) Pořízení zařízení v hodnotě 24 000 tis. Kč
2) Přijetí dotace v částce 6 000 tis. Kč
3) Odpis zařízení rovnoměrným odepisováním na konci roku (celkem bude odepisováno 30 let) 800 tis. Kč
4) Časové rozlišení dotace v hodnotě 200 tis. Kč (opět rozpočítáno na 30 let z hodnoty dotace, tj. 6 000 tis. Kč)"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: is.vsfs.cz/el/6410/leto2007/NP_UCs_2/UCs2_LS07_5._a_6.pr._12.4.doc?fakulta=6410;obdobi=17;kod=NP_UCs_2 - ; http://www.ucetnisvet.cz/ucetnisvet/odborna-sekce/clanky/detail-clanku/&link_back=580&archiv=1&clanek=4668.
Práce z předmětu Finanční a manažerské účetnictví.
www.velmont.wz.cz/maturitauce/021.doc

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15133
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse