Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtování materiálu - příklady účetních operací - maturitní otázka

Účtování materiálu - příklady účetních operací - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou účtování materiálu. Řadí dané účetní operace k příslušným účtům, dvěma různými způsoby.

Obsah

1.
Účetní operace
1.1.
Pořízení materiálu nákupem
1.2.
Materiál vlastní výroby
1.3.
Nákup materiálu ze zahraničí - 1. EU
1.4.
Nákup materiálu ze zahraničí - 2. mimo EU
1.5.
Inventarizační rozdíly
1.6.
Prodej materiálu
1.7.
Reklamace - 1. před zaplacením FA
1.8.
Reklamace - 2. po zaplacení FA
1.9.
Škody - 1. fyzické znehodnocení, krádež
1.10.
Škody - 2. způsobené živelnou pohromou
1.11.
Zásoby přijaté do úschovy
1.12.
Účetní případy na konci roku - 1. materiál na cestě
1.13.
Materiál získaný darem
1.14.
Účetní jednotka daruje materiál
1.15.
Zásoby určené na reprezentaci
1.16.
Nákup materiálu se spotřební daní
1.17.
Snížení hodnoty zásob

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce není možný"

Poznámka

Tato práce je ve formátu Excel (*xls).
Obsahuje výčet účetních operací, včetně přiřazení k daným účtům.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48d01e2cdb213.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MO_uctov_mater_prikl.xls (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse